Miejsca

Jezioro „Torfy”

Zaledwie 2 km od Otwocka i 30 km od centrum Warszawy, w samym sercu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się chronione od 1977r. jezioro „Torfy”. Lustro wody zajmuje 7 ha, zaś w skład rezerwatu włączono jeszcze 14 ha otaczającego je lasu….

Podgórzańskie wodospady

„Wodogrzmoty Mickiewicza” czy Wielka Siklawa w Tatrach to znane większości turystów, pokaźnych rozmiarów wodospady. Tak dużych wodospadów jest w Polsce niewiele, nie znaczy to jednak, że w ogóle jest ich mało. Na przykład w zalesionych dolinkach Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego jest…

Działy Grabowieckie

To pewnie w Bieszczadach – stwierdziło kilku zagadniętych, o to lublinian. Inni od razu przyznali się, że nie wiedzą. Odpowiedzi na to pytanie nie zna wielu mieszkańców Lubelszczyzny. Tymczasem Działy Grabowieckie to najwyższa część Wyżyny Lubelskiej. Wysokość wzniesień waha się…

Dzika rzeka – Wisła

Jakość wody w Wiśle (długość 1047 km; powierzchnia zlewni 198 tys. km2) w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia poprawiła się radykalnie. Stało się tak bo upadło wiele fabryk, kopalń, hut, zakładów przemysłowych (w tym tamże chemicznych) szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego,…

W babiogórskich ostępach

Babia góra jest najwyższym wzniesieniem w Beskidach, a zarazem drugim poza tatrzańskim wywyższeniem osiągającym wysokość 1725m n.p.m. Wspaniale zachowane kompleksy leśne oraz unikatowa szata roślinna sprawiły, że w 1955 roku utworzono w tej części Beskidów Park Narodowy. Niewiele później, bo…

Potok Służewski

O potoku Służewskim mówi się często w okresach letnich burz. Pełno wtedy wieści o jego wylewach i zniszczeniach jakie czyni. Powracają one na łamy publikatorów jak bumerang, który nigdy – jak dotychczas – nie daje pożądanych skutków. Rzeczka ta, nazywana…

Gospodarka leśna na Warmii i Mazurach

Konstanty Ildefons Gałczyński w swoich „Kronikach Olsztyńskich” pisał „Starym borom nowe damy imię, nowe ptaki znajdziemy i wody, posłuchajmy, jak bije olbrzymie, zielone serce przyrody.(…)” Lasy 19 proc. są, obok licznych wód jezior rzek i rzeczek, jednym z najbardziej charakterystycznych…

Rezerwat „Głęboka Dolina”

Na Lubelszczyźnie, kilkanaście kilometrów na północ od Zamościa, w 1995 r. wytyczono granice Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Park leży w obrębie malowniczego, porozcinanego głębokimi wąwozami pasma wzgórz, zwanego Działami Grabowieckimi. W północno wschodniej części Parku, na terenie gminy Krasiczyn, w 1996…

Brama Morawska

Na niebie jesienią pojawiają się stada wędrownych ptaków. Z północy na południe i ze wschodu na zachód przeciągają przez nasz kraj stada gęsi, klucze żurawi, „chmury” szpaków i jaskółek. Ten przyrodniczy fenomen zawsze robi na oglądającym wielkie wrażenie. Ale są…

Hałda, czyli życie tam, gdzie pozornie żyć się nie da

Tekst i fot.: Ewa Przedpełska (wpis archiwalny z 2005r.)Przyrodniczy pejzaż naszego kraju, obok wspaniałych darów Matki Natury: morza, gór, rozległych pól, łąk i lasów, malowniczych jezior, baśniowych potoków i strumieni, nostalgicznie meandrujących rzek oraz szumiących mazurkami Chopina wierzb, to również…