Miejsca

Potok Służewski

O potoku Służewskim mówi się często w okresach letnich burz. Pełno wtedy wieści o jego wylewach i zniszczeniach jakie czyni. Powracają one na łamy publikatorów jak bumerang, który nigdy – jak dotychczas – nie daje pożądanych skutków. Rzeczka ta, nazywana…

Gospodarka leśna na Warmii i Mazurach

Konstanty Ildefons Gałczyński w swoich „Kronikach Olsztyńskich” pisał „Starym borom nowe damy imię, nowe ptaki znajdziemy i wody, posłuchajmy, jak bije olbrzymie, zielone serce przyrody.(…)” Lasy 19 proc. są, obok licznych wód jezior rzek i rzeczek, jednym z najbardziej charakterystycznych…

Rezerwat „Głęboka Dolina”

Na Lubelszczyźnie, kilkanaście kilometrów na północ od Zamościa, w 1995 r. wytyczono granice Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Park leży w obrębie malowniczego, porozcinanego głębokimi wąwozami pasma wzgórz, zwanego Działami Grabowieckimi. W północno wschodniej części Parku, na terenie gminy Krasiczyn, w 1996…

Brama Morawska

Na niebie jesienią pojawiają się stada wędrownych ptaków. Z północy na południe i ze wschodu na zachód przeciągają przez nasz kraj stada gęsi, klucze żurawi, „chmury” szpaków i jaskółek. Ten przyrodniczy fenomen zawsze robi na oglądającym wielkie wrażenie. Ale są…

Hałda, czyli życie tam, gdzie pozornie żyć się nie da

Tekst i fot.: Ewa Przedpełska (wpis archiwalny z 2005r.)Przyrodniczy pejzaż naszego kraju, obok wspaniałych darów Matki Natury: morza, gór, rozległych pól, łąk i lasów, malowniczych jezior, baśniowych potoków i strumieni, nostalgicznie meandrujących rzek oraz szumiących mazurkami Chopina wierzb, to również…

Miejsca

Bezprawie nad jeziorami

Sprawa o której będzie mowa dotyczy nie tylko Jeziora Wulpińskiego położonego przy szlaku drogowym Olsztynek – Olsztyn, ale wielu innych jezior, do których jest samowolnie ograniczany dostęp, i przy których pas linii brzegowej jest wykorzystywany w sprzeczności z przepisami o…

Zakrzaczenia w Narwiańskim Parku Narodowym

Narwiański Park Narodowy położony jest w województwie podlaskim w subregionie Doliny Górnej Narwi. Zajmuje 7350 ha, z czego zdecydowana większość to własność prywatna (ponad 5 ha) Barbara Kuprel (wpis archiwalny z 2006r.) W latach 19791981 przeprowadzono prace badawcze Doliny Narwi…

Rzeka Bug naturalną wstęgą wiążącą regiony

Korytarz ekologiczny to obszar o zwykle wydłużonym kształcie przebiegający przez krajobrazy naturalne lub mało zmienione (do 25 proc. linii prostych w polu widzenia) Powinien on stanowić naukowo potwierdzoną drogę przemieszczania się mas powietrza, wód i biocenoz.

Trzęsienie ziemi w Polsce północnej

Krótka lekcja sejsmologii Dla łatwiejszego zrozumienia zjawiska trzęsienia ziemi na północy Polski rozpoczynamy od wyjaśnienia kilku najczęściej używanych sejsmologicznych terminów.