Zwierzęta

Kuna domowa

Kuna domowa (Martes foina) – zwana inaczej „kamionka”, jest drapieżnikiem z rodziny łasicowatych. Mają smukłe tułowia oraz krótkie łapy. W przeciwieństwie do kun leśnych, kuny domowe przystosowały się do współistnienia z ludźmi w wylesionym, zurbanizowanym środowisku. Tyczy się to nie…

Zając szarak

Sytuacja zająca szaraka w Polsce i Europie jest dziś na tyle zła, że coraz częściej mówi się o rychłej zagładzie gatunkowej tych zwierząt. Jak jest naprawdę? Nasz zając szarak (Lepus europaeus) wywodzi się z azjatyckich, rozległych obszarów stepów i lasostepów….

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata (Vipera berus) – jest gatunkiem jadowitego węża z rodziny żmijowatych. Dnia 6 czerwca 204 roku weszło rozporządzenie Ministra środowiska, które wpisuje żmiję na listę chronionych gatunków. Oznacza to, że zabijcie gatunku z takiej listy może wiązać się z…

Bolerioza

W Polsce najwięcej przypadków zachorowań notuje się na Podlasiu, aczkolwiek badania wśród robotników leśnych woj. warmińsko-mazurskiego przeprowadzone w 2000 roku pozwoliły stwierdzić chorobę w różnych stadiach rozwoju aż u 80 proc. badanych. Borelioca – co to jest? Krętkowica kleszczowa, zwana…

Bocian czarny

Polsce jest bardzo rzadkim ptakiem lęgowym, nieco liczniej występuje na wschód od Wisły, zwłaszcza w północno-wschodnich rejonach Polski. W przeciwieństwie do swego białego kuzyna, bocian czarny jest ptakiem bardzo ostrożnym. Stroni od ludzi zakładając gniazda w rozległych drzewostanach w pobliżu…

Wiewiórki na Polichtach

W samym sercu Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Polichty, znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej należący do Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie. W najbliższym otoczeniu Ośrodka ze względu na bogactwo flory i fauny oraz występowanie dużej liczby gatunków rzadkich i…

Pająk kątnik domowy

Kątnik domowy to jeden z najpowszechniejszych pająków w Polsce. Żyje stosunkowo długo – nawet 7 lat. Osobniki te mogą urosną do 10-18 mm długości, a ich rozpiętość kończyn dochodzi nawet do 90 mm. Kątnik domowy jest pajęczakiem nieszkodliwym i nie…

Kraby w Polsce

Wiek XX przyniósł nam odkrycia z różnych dziedzin nauki i techniki, co spowodowało wzmożoną wymianę i handel morski zarówno pomiędzy poszczególnymi państwami, jak i kontynentami. Wraz z celowym transportem różnych produktów, nieświadomie przewożono egzotyczne, często niebezpieczne zwierzęta, które najczęściej ze…

Dinozaury opolskie i świętokrzyskie

Jest to wiarygodne i prawdziwe, bo potwierdzone wynikami żmudnych dociekań i rekonstrukcjami niektórych okazów. Nauka polska ma liczące się osiągnięcia w badaniu przyrody odległych okresów geologicznych. I – warto to zaznaczyć – dotyczą one szczątków rekonstrukcji szkieletów dinozaurów znajdowanych nie…

Gorczańskie salamandry

Rozpoczynałem właśnie swoje kolejne „spotkanie z przyrodą”, wyrwany z codziennych zmagań z cywilizacją, kilkugodzinny spacer po Gorcach. Leśną drogą zjeżdżał powoli z góry z lasu, samochód terenowy. Usunąłem się trochę by ułatwić mu przejazd i gdy mnie mijał zobaczyłem na…