Miejsca

Miejsca

Bezprawie nad jeziorami

Sprawa o której będzie mowa dotyczy nie tylko Jeziora Wulpińskiego położonego przy szlaku drogowym Olsztynek – Olsztyn, ale wielu innych jezior, do których jest samowolnie ograniczany dostęp, i przy których pas linii brzegowej jest wykorzystywany w sprzeczności z przepisami o…

Zakrzaczenia w Narwiańskim Parku Narodowym

Narwiański Park Narodowy położony jest w województwie podlaskim w subregionie Doliny Górnej Narwi. Zajmuje 7350 ha, z czego zdecydowana większość to własność prywatna (ponad 5 ha) Barbara Kuprel (wpis archiwalny z 2006r.) W latach 19791981 przeprowadzono prace badawcze Doliny Narwi…

Rzeka Bug naturalną wstęgą wiążącą regiony

Korytarz ekologiczny to obszar o zwykle wydłużonym kształcie przebiegający przez krajobrazy naturalne lub mało zmienione (do 25 proc. linii prostych w polu widzenia) Powinien on stanowić naukowo potwierdzoną drogę przemieszczania się mas powietrza, wód i biocenoz.

Trzęsienie ziemi w Polsce północnej

Krótka lekcja sejsmologii Dla łatwiejszego zrozumienia zjawiska trzęsienia ziemi na północy Polski rozpoczynamy od wyjaśnienia kilku najczęściej używanych sejsmologicznych terminów.

Tajemnice Wzgórz Trzebnickich

Zdaje się, że Wzgórza Trzebnickie, część fascynującego obszaru zwanego potocznie Kocimi Górami, kryją więcej tajemnic niż jakakolwiek kraina na mapie Dolnego Śląska. To 70-kilometrowy wał wododziałowy, wciśnięty pomiędzy doliny Odry i dolnej Baryczy, jest oazą pełną niezwykłości.