Parki narodowe

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy utworzony w 1959 r, obejmujący dawną Puszczę Kampinoską, leży w centrum Niziny Mazowieckiej, w pradolinie Wisły. Powstał, by chronić dwa kontrastujące ze sobą elementy krajobrazu – pasy wydm pokryte lasem oraz dzielące je pasy bagien i łąk,…

Słowiński Park Narodowy

Słowiński Park Narodowy powołano na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1966 roku, zaś za początek jego istnienia uznaje się datę 1 stycznia 1967 roku, kiedy wszedł w życie dekret. Park o powierzchni 18247 ha rozciąga się wzdłuż…

Narwiański Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy położony jest w województwie podlaskim, w górnym biegu rzeki Narwi, w jednym z najbardziej dzikich miejsc w Polsce. Utworzony został w 1996 r, w miejscu powstałego w 1985 roku Narwiańskiego Parku Krajobrazowego, by chronić fragment górnej Narwi…

Biebrzański Park Narodowy

Biebrzański Park Narodowy, największy z parków narodowych w Polsce, położony jest w dorzeczu rzeki Biebrzy, w województwie podlaskim. Utworzony został w 1993 r, by chronić największy obszar bagien w Polsce – bagna biebrzańskie – wyjątkowo już rzadko spotykany w Europie,…

Karkonoski Park Narodowy

Kilka ogólnych informacji o Karkonoskim Parku Narodowym i szkic budowy geologicznej Karkonoszy przedstawione zostały w poprzednim numerze „Przyrody Polskiej”. Kolejne osobliwości przyrodnicze tego rejonu, nie tylko geologiczne, to wodospady i historia ich powstania

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 r na obszarze 5725 ha. Po dwukrotnym powiększeniu (w 1989 i 1991 r) jego powierzchnia wynosi 27 064,12 ha. Położony jest we wschodniej części polskich Karpat. W swoich granicach mieści najcenniejsze partie Bieszczadów….

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy położony jest w północnej części województwa podlaskiego. Powierzchnia Parku wynosi 15 123 ha. Utworzony został w 1988 r. na terenie istniejącego od 1976 r. parku krajobrazowego. Obejmuje ochroną jedno z najgłębszych i największych polskich jezior – Wigry…

Gorczański Park Narodowy

Gorce tworzą ciekawą i malowniczą grupę górską położoną w Beskidach Zachodnich. W centralnej części masywu, i w kilku okolicznych enklawach w 1981 założono, (a w 1988 nieco powiększono) Gorczański Park Narodowy. Na obszarze 7019 ha chronione są w nim pozostałości…