Ochrona przyrody

Pożegnanie wspaniałego leśnika

Nie żyje nadleśniczy
Tomasz Szeszycki – od 1983 roku pracujący w zachodniopomorskim
nadleśnictwie Rokita

Drogi – szlaki Śmierci zwierząt

Użytkownicy dróg często poruszając się nadmierną prędkością nie zauważają spacerującego po jezdni jeża czy też przebiegającego zająca. Pomimo akcji wielu nadleśnictw instalujących na poboczach dróg barwne plansze pt. „Pozwólmy im żyć”, przejechane zwierzęta na drodze to obrazki nader częste. Na…

Zagrożenie dla kuropatw i zajęcy

Moda na „poprawianie” natury dotarła do Polski ok. 10 lat temu z Unii Europejskiej, gdzie na każdy problem, a czasami nawet rzecz zupełnie normalną w świecie przyrody jest jakieś cudowne panaceum. Ingerencja człowieka w prawa natury doprowadziła poprzez stosowanie szczepionek…

Jelenie dobre i złe

W połowie lutego w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyło się seminarium poświęcone przyszłości zwierząt dziko żyjących w Polsce. Uczestniczyli w nim reprezentanci rozmaitych dyscyplin nauk biologicznych, rolnych i leśnych, a także przedstawiciele resortu środowiska. Licznie przybyli również leśnicy…

Rzeź kolonii kormoranów

W ścisłym rezerwacie ptaków Jeziorsko pod Sieradzem ktoś zabił setki piskląt kormoranów. Przyrodnicy nie pamiętają takiej masakry zwierząt w naszym kraju i wyznaczyli nagrodę za wskazanie jej sprawców. Do rzezi ptaków doszło pod koniec maja. Kiedy dokładnie, nie wiadomo, bo…

W obronie skarbów Pasternika

Stowarzyszenie Zarządu Okręgu Krakowskiego LOP zwróciło się do Ministra Środowiska o ustanowienie użytku ekologicznego i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w gminie Zabierzów i Kraków. – Obszar wymagający ochrony stanowi przyrodniczą całość i winien być chroniony w całości, niezależnie od granic administracyjnych, bowiem…

Filatelistyka

25 marca 2002 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu cztery znaczki emisji „Ssaki i ich młode”. Seria prezentuje zwierzęta domowe – psa i kota – oraz gatunki drapieżne zagrożone wyginięciem – wilka i rysia. Zwierzęta domowe Psy i koty są…

Rozwój przestrzenny Warszawy

Ważną dziedziną gospodarki kraju, która wręcz decyduje o przyszłym kształcie środowiska życia człowieka jest gospodarka przestrzenna. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy staje się z mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – aktem prawa miejscowego. W ślad za nim idą decyzje inwestycyjne….

Zielone mosty

Nikt w Polsce nie prowadzi banku danych, ile zwierząt ginie co rok na wszystkich drogach. Widok przejechanego jeża czy nawet wiewiórki to codzienny obrazek widziany na naszych drogach. Z informacji uzyskanych w KG Policji tylko w 2002 r. było 118…

Alarm dla wrzosowisk

Największe zbiorowisko mącznicy lekarskiej w Polsce, zarazem największe w Europie Środkowo-Wschodniej, porasta obszar 260 ha i jest rozsiane na powierzchni 480 ha, pięćdziesiąt km na północny wschód od stolicy, pomiędzy Mostówką (nieformalnym uzdrowiskiem) a Lucynowem, na wschód i zachód toru…