las
Ochrona przyrody

TSUE – wyrok ws. polskich lasów. Komisja Europejska złożyła skargę

Organizacje ochrony przyrody mogą przed sądem kwestionować plany urządzania lasów – to wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Skarga przeciwko Polsce została skierowana w tej sprawie przez Komisję Europejską. Według niej Polska narusza przepisy dyrektywy ptasiej oraz siedliskowej. To nie wszystko. Inny zarzut odnosił się do braku możliwości zaskarżenia planów urządzenia lasu przez organizacje ochrony środowisku. 

 TSUE wydał wyrok ws. polskich lasów 

Trybunał uznał, że ustawa o lasach umożliwia różne odstępstwa od przepisów wdrażających do polskiego prawa dyrektywy siedliskową i ptasią. Jest to niezgodne z nałożonym na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązkiem ustanowienia ścisłej ochrony gatunków zwierząt i ptactwa, a także wdrażania działań dla ochrony siedlisk.

Po drugie, TSUE uznał, że plan urządzenia lasu może odpowiadać pojęciu planu lub przedsięwzięcia, które mogą na ten teren oddziaływać w istotny sposób. Oznacza to konieczność umożliwienia wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie legalności planów urządzenia lasu – pod względem merytorycznym oraz formalnym.

fot. Picography / Pixabay

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾