Ochrona przyrody

Zagrożenia gruszy i jałowca

Od kilkunastu lat obserwujemy rosnące zagrożenie gruszy i jałowca wywoływane przez rdzawnikowca – Gymnosporangium fuscum. Nierzadko drzewa gruszy obficie kwitnące w następstwie choroby stają się „niezdolne” do wykształcenia owoców, poczynając od lipca zrzucają listowie. Sprawca choroby jest jednym z dwudomowych…

Ochrona migrujących ptaków

Co roku w krajach południowej Europy ginie pół miliarda ptaków przekraczających Morze Śródziemne. 10-15 proc. wszystkich skrzydlatych wędrowców. Znaczna część z nich leci – i nie dolatuje – do Polski. W tej liczbie corocznie jest zabijanych ok. 100 tys. wędrownych…

W wakacje porzucanych zwierząt jest aż 40 proc. więcej!

Co zrobić z psem w wakacje? Jedni szukają opieki u znajomych lub rodziny, inni bez skrupułów wyrzucają zwierzę – z samochodu, w lesie itd. Sposobów na pozbycie się niechcianego już lokatora jest wiele, a przecież można skorzystać z usług hotelu…

Kłusownictwo i kradzieże w lasach

Jak ze swego Gdy na kieleckiej wsi urodzi się syn, ojciec bierze go ponoć na ręce, zanosi do najbliższego lasu i mówi: patrz synku, to wszystko twoje… Może to tylko legenda, ale faktem jest, że na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów…

Zniszczenie lasów było blisko

Wojny to czas chaosu i dezorganizacji życia. Historia Polsce ich nie szczędziła. W czasie wojen dotkliwe straty ponosiła polska przyroda, w tym przede wszystkim lasy, i to zarówno w odległej przeszłości, jak i całkiem niedawno, podczas obydwóch wojen światowych. W…

Wyjątki od zakazów związanych z ochroną gatunkową

Podobnie, jak w odniesieniu do ochrony obszarowej i obiektowej, także przy ochronie gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów właściwa ocena poziomu ochrony wymaga wzięcia pod uwagę nie tylko zakazów, ale i wyjątków od nich. Mówiąc wszakże o wyjątkach, należy mieć na…

Jak zabezpieczyć sad

Sad jest narażony na niszczenie przez zwierzęta, m.in. przez ptaki. Warto odpowiednio zadbać o drzewa owocowe, krzewy, warzywa itd. Jak ochronić się przed szkodnikami? Siatki sprawdzą się jako zabezpieczenie drzew i krzewów owocowych. Na przykład szpaki mogą objeść drzewo ze…

Czy ochronimy żółwia błotnego?

Jest bez wątpienia najrzadszym reprezentantem rodziny gadów w Polsce. Oprócz tego od końca lat dziewięćdziesiątych zajmuje także niechlubne, pierwsze miejsce na przemytniczej liście „przebojów” wśród krajowych zwierząt objętych ścisłą ochroną. Pomimo ścisłej ochrony gatunkowej, którą został objęty już w 1925…

Przede wszystkim nie szkodzić

Członkowie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dostrzegając nieskuteczność swoich działań, postanowili skorzystać ze wzoru, jakim była Szwajcarska Liga Ochrony Przyrody. Działała ona od 1909 roku i gromadziła fundusze na wykupywanie cennych dla przyrody obiektów i terenów prywatnych. Pomysł, aby część obowiązków…

Pozwolenia zintegrowane

Do końca br. ok. 2,5 tys. zakładów przemysłowych ma czas na uzyskanie tzw. pozwoleń zintegrowanych, które są w istocie licencją na działanie. Ten obowiązek wynika z wdrożenia do polskiego prawa ekologicznego dyrektywy unijnej. Do tej pory nie wydano ani jednego…