Miesiąc: październik 2019

Rosa canina L – jej walory dekoracyjne, zdrowotne i szkółkarskie

Rodzaj róża to krzewy o różnej wysokości o różnym pokroju zaliczane do roślin różowatych Rosaceae. Obejmuje około 200 gatunków krzewów na półkuli północnej w Europie, północnej Afryce, zachodniej Azji oraz bardzo wiele mieszańców i odmian powstałych w uprawie, charakteryzujących się…

Pożegnanie wspaniałego leśnika

Nie żyje nadleśniczy
Tomasz Szeszycki – od 1983 roku pracujący w zachodniopomorskim
nadleśnictwie Rokita

Antonówka i inne…

Tradycyjne odmiany jabłek, takie jak antonówki, malinowe oberlandzkie, koksa pomarańczowa, boiken, kosztela, szara reneta, złota reneta zostały wyparte przez odmiany, które są uprawiane na przemysłową skalę. O starych odmianach jabłek niebawem będziemy mogli sobie tylko poczytać, a ich smak będziemy…

Drogi – szlaki Śmierci zwierząt

Użytkownicy dróg często poruszając się nadmierną prędkością nie zauważają spacerującego po jezdni jeża czy też przebiegającego zająca. Pomimo akcji wielu nadleśnictw instalujących na poboczach dróg barwne plansze pt. „Pozwólmy im żyć”, przejechane zwierzęta na drodze to obrazki nader częste. Na…

Czebaczek amurski

Liczba gatunków ryb zamieszkujących wody śródlądowe Polski wbrew pozorom nie jest stała, ale ulega ciągłym zmianom. Cześć gatunków ginie, nie mogąc przystosować się do zmieniających się warunków środowiska, takich jak: zanieczyszczenie wód, regulacje koryt rzecznych lub ograniczenie miejsc tarliskowych. Do…

Marsylia nad Wieprzem

Już odtrąbiono jej odejście, skreślając ze spisu roślin zagrożonych wymarciem jako gatunek, który w stanie naturalnym już w Polsce nie występuje. Nie wszyscy jednak pogodzili się z tym bolesnym ubytkiem. Pewien doktor zakochany w pełnej uroku marsylii postanowił tchnąć w…