Rok: 2019

Krab wełnistoręki

W wodach słonawych Bałtyku oraz w rzekach do niego wpływających występuje krab wełnistoręki (wełnistoszczypcy) – Eriocheir sinensis Milne-Edw. Po raz pierwszy został on odnotowany w wodach Polski w latach dwudziestych XX wieku. Ojczyzną kraba wełnistorękiego są wody Wschodniej Azji, skąd…

Zmiany klimatyczne w Polsce

Zmiany klimatyczne w Polsce są faktem. Anomalie pogodowe: huragany, trąby powietrzne, duże wahania temperatury, gwałtowne opady i długotrwałe susze stały się rzeczywistością i od kilkunastu lat nie dziwią już nikogo. Polska z racji swojego położenia geograficznego znajduje się w miejscu…

Więcej tlenu dla miasta

Wymiana „zużytego” powietrza w dużym mieście odbywa się na drodze ruchów grawitacyjnych oraz poprzez wymianę pionową i poziomą. Intensywność wymiany poziomej jest zawsze proporcjonalna do siły z jaką wieje wiatr w danym momencie. Przy wiatrach umiarkowanych, słabych lub w stanie…

Osłonki na drzewka – prosty sposób na ochronę przyrody

Drzewa to płuca ziemi, dlatego sadzenie nowych lasów to jedno z priorytetowych działań podejmowanych przez ekologów. Na tym jednak rola człowieka się nie kończy – młode drzewka wymagają ochrony. Zagrożenia czyhające na młode drzewka Sadzenie szkółek leśnych w zamian za…

Kret

To nie kret niszczy nam ogrody! Winowajcą jest karczownik! Sypie podobne kopce i podgryza rośliny. Kret nam sprzyja – zjada owady i inne szkodniki. Spada na niego odpowiedzialność za zniszczone uprawy na polu i w ogrodzie. Trudno zatem jest podjąć…

Rosa canina L – jej walory dekoracyjne, zdrowotne i szkółkarskie

Rodzaj róża to krzewy o różnej wysokości o różnym pokroju zaliczane do roślin różowatych Rosaceae. Obejmuje około 200 gatunków krzewów na półkuli północnej w Europie, północnej Afryce, zachodniej Azji oraz bardzo wiele mieszańców i odmian powstałych w uprawie, charakteryzujących się…

Pożegnanie wspaniałego leśnika

Nie żyje nadleśniczy
Tomasz Szeszycki – od 1983 roku pracujący w zachodniopomorskim
nadleśnictwie Rokita

Antonówka i inne…

Tradycyjne odmiany jabłek, takie jak antonówki, malinowe oberlandzkie, koksa pomarańczowa, boiken, kosztela, szara reneta, złota reneta zostały wyparte przez odmiany, które są uprawiane na przemysłową skalę. O starych odmianach jabłek niebawem będziemy mogli sobie tylko poczytać, a ich smak będziemy…

Drogi – szlaki Śmierci zwierząt

Użytkownicy dróg często poruszając się nadmierną prędkością nie zauważają spacerującego po jezdni jeża czy też przebiegającego zająca. Pomimo akcji wielu nadleśnictw instalujących na poboczach dróg barwne plansze pt. „Pozwólmy im żyć”, przejechane zwierzęta na drodze to obrazki nader częste. Na…

Czebaczek amurski

Liczba gatunków ryb zamieszkujących wody śródlądowe Polski wbrew pozorom nie jest stała, ale ulega ciągłym zmianom. Cześć gatunków ginie, nie mogąc przystosować się do zmieniających się warunków środowiska, takich jak: zanieczyszczenie wód, regulacje koryt rzecznych lub ograniczenie miejsc tarliskowych. Do…