Mały karp
Zwierzęta

Czebaczek amurski

Liczba gatunków ryb zamieszkujących wody śródlądowe Polski wbrew pozorom nie jest stała, ale ulega ciągłym zmianom. Cześć gatunków ginie, nie mogąc przystosować się do zmieniających się warunków środowiska, takich jak: zanieczyszczenie wód, regulacje koryt rzecznych lub ograniczenie miejsc tarliskowych. Do naszych wód w ubiegłym stuleciu zostały wprowadzone takie gatunki ryb jak: amur biały, tołpyga biała i pstra i peluga. Tołpyga biała została sprowadzona w 1964 roku, a tołpyga pstra w 1965 roku. Z wprowadzeniem amura i tołpygi wiązano nadzieje znacznego zwiększenia produkcji rybackiej wód śródlądowych, gdyż głównym ich pokarmem są rośliny wodne pomijane przez nasze rodzime gatunki ryb.
Ostatnio w wodach śródlądowych Polski odnotowuje się ekspansję nowych gatunków ryb. Do nowych taksonów możemy zaliczyć czebaczka amurskiego – Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), trawiankę – Perccottus glenii (Dybowski, 1877), oraz opisywane przeze mnie wcześniej babki: babkę byczą – Neogobius melanostomus (Pallas), babkę rzeczną – Neogobius fluviatilis (Pallas) oraz babkę łysą – Neogobius gymnotrachelus (Kessler).

Czebaczek amurski należy do rodziny Cyprinidae. Zamieszkuje wody słodkie Chin, Korei, Japonii, Tajwanu oraz dorzecza Amuru. Występuje w zbiornikach o stojącej lub wolno płynącej wodzie, obfitujących w rośliny. Dorasta zaledwie do 8-12 cm długości. Czebaczek amurski ma mały, pozbawiony wąsików górny otwór gębowy. Ciało ma srebrzyste do żółtozielonego, pokryte stosunkowo dużą łuską o charakterystycznym zygzakowatym wzorze wzdłuż linii nabocznej. Na tylnej, zewnętrznej części każdej łuski znajduje się ciemna obwódka. Barwa poszczególnych osobników jest zmienna i w dużej mierze uzależniona od aktualnego otoczenia, a nawet od aktywności danego osobnika. Czebaczek amurski odżywia się skorupiakami, larwami owadów wodnych oraz roślinami. Preferuje rośliny o miękkich i delikatnych listkach.

Dymorfizm płciowy jest słabo zaznaczony. Rozróżnienie płci możliwe jest tylko u osobników będących w tym samym wieku. Samce są nieco większe od samic i mają wyższą płetwę grzbietową oraz dłuższe płetwy piersiowe. W sprzyjających warunkach, czebaczki mogą przystąpić po raz pierwszy do tarła już w pierwszym roku życia, mając niewiele więcej niż 3 cm długości. Podczas tarła na głowie samców w okolicach oczu pojawiają się ostre gruzełki tzw. wysypka tarłowa. U czebaczka tarło jest porcyjne.

Rozpoczyna się na początku maja, gdy woda osiągnie temperaturę 15-16řC, i trwa z przerwami 2-3 miesiące. Dwuletnie samice składają co 2-4 dni po 10-14 porcji ikry. W tym czasie mogą złożyć ponad 3 tysiące ziaren ikry. W następnym roku liczba porcji jaj maleje do 8-9. Trzyletnia samica może w ciągu sezonu złożyć nawet ponad 7 tysięcy ziaren ikry. Kleista ikra składana jest na piaszczyste lub żwirowate podłoże lub rozrzucana na roślinność wodną porastającą dno zbiornika. Inkubacja ikry trwa 7 dni. Czas ten może być krótszy lub dłuższy w zależności od temperatury wody. Ikrą do momentu wylęgu larw opiekuje się samiec. Larwy po wykluciu odżywiają się skorupiakami planktonowymi. Pod koniec sezonu, różnice w wielkości między osobnikami pochodzącymi z tarła wiosennego i letniego, mogą wynosić nawet 2 cm.

W kolejnym artykule przedstawię biologię trawianki, która może konkurować z naszym karasiem w próbach przetrwania niekorzystnych warunków środowiska.

Fot. Capri23auto

Michał to doświadczony ornitolog i miłośnik polskiej przyrody. Jego pasje obejmują rowerowe wyprawy i zwiedzanie parków narodowych. Jego teksty są bogate w fachową wiedzę i osobiste doświadczenia, służąc jako zachęta do odkrywania i ochrony rodzimej natury. 🐦🚴‍♂️🏞