Ochrona przyrody

Jelenie dobre i złe

W połowie lutego w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyło się seminarium poświęcone przyszłości zwierząt dziko żyjących w Polsce. Uczestniczyli w nim reprezentanci rozmaitych dyscyplin nauk biologicznych, rolnych i leśnych, a także przedstawiciele resortu środowiska. Licznie przybyli również leśnicy…

Rzeź kolonii kormoranów

W ścisłym rezerwacie ptaków Jeziorsko pod Sieradzem ktoś zabił setki piskląt kormoranów. Przyrodnicy nie pamiętają takiej masakry zwierząt w naszym kraju i wyznaczyli nagrodę za wskazanie jej sprawców. Do rzezi ptaków doszło pod koniec maja. Kiedy dokładnie, nie wiadomo, bo…

W obronie skarbów Pasternika

Stowarzyszenie Zarządu Okręgu Krakowskiego LOP zwróciło się do Ministra Środowiska o ustanowienie użytku ekologicznego i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w gminie Zabierzów i Kraków. – Obszar wymagający ochrony stanowi przyrodniczą całość i winien być chroniony w całości, niezależnie od granic administracyjnych, bowiem…

Filatelistyka

25 marca 2002 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu cztery znaczki emisji „Ssaki i ich młode”. Seria prezentuje zwierzęta domowe – psa i kota – oraz gatunki drapieżne zagrożone wyginięciem – wilka i rysia. Zwierzęta domowe Psy i koty są…

Rozwój przestrzenny Warszawy

Ważną dziedziną gospodarki kraju, która wręcz decyduje o przyszłym kształcie środowiska życia człowieka jest gospodarka przestrzenna. Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy staje się z mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – aktem prawa miejscowego. W ślad za nim idą decyzje inwestycyjne….

Zielone mosty

Nikt w Polsce nie prowadzi banku danych, ile zwierząt ginie co rok na wszystkich drogach. Widok przejechanego jeża czy nawet wiewiórki to codzienny obrazek widziany na naszych drogach. Z informacji uzyskanych w KG Policji tylko w 2002 r. było 118…

Alarm dla wrzosowisk

Największe zbiorowisko mącznicy lekarskiej w Polsce, zarazem największe w Europie Środkowo-Wschodniej, porasta obszar 260 ha i jest rozsiane na powierzchni 480 ha, pięćdziesiąt km na północny wschód od stolicy, pomiędzy Mostówką (nieformalnym uzdrowiskiem) a Lucynowem, na wschód i zachód toru…

Ochrona przyrody w Unii Europejskiej

Gazy cieplarniane i zmiany klimatu W latach 1990-1996 emisja dwutlenku węgla uległa obniżeniu o około 1% z dużym zróżnicowaniem pomiędzy krajami członkowskimi UE. Zmniejsza się emisja metanu. Średnie roczne temperatury na świecie i w Europie wzrosły od 1990 roku o…

Edukacja ekologiczna

Nadszedł czas upragniony dla wielu osób – czas wakacji, urlopu – letniego oddechu i wypoczynku. Dla dzieci, młodzieży (także studenckiej) to czas oderwania się od szkoły, codziennego „kieratu”, myślenia o klasówkach, zaliczeniach, egzaminach. Dla nauczycieli – drugie wakacje, nie zawsze…

Zagrożenia gruszy i jałowca

Od kilkunastu lat obserwujemy rosnące zagrożenie gruszy i jałowca wywoływane przez rdzawnikowca – Gymnosporangium fuscum. Nierzadko drzewa gruszy obficie kwitnące w następstwie choroby stają się „niezdolne” do wykształcenia owoców, poczynając od lipca zrzucają listowie. Sprawca choroby jest jednym z dwudomowych…