Ochrona przyrody

Globalne ocieplenie. Przyczyny i skutki

Naukowcy bezspornie uważają, że za przyczyny globalnego ocieplenia w dużej mierze odpowiada człowiek. Z powodu globalnego ocieplenia aż 500 milionów osób żyje na terenach, które ulegają gwałtownemu pustynnieniu oraz degradacji gleb.

Specjalny raport IPCC z sierpnia 2019 roku obrazuje skutki oraz przyczyny globalnego ocieplenia, jakim podlega życie na Ziemi. Aż 500 milionów osób żyje na terenach, które ulegają gwałtownemu pustynnieniu oraz degradacji gleb. Z kolei rośliny są w stanie pochłonąć tylko 1/3 emitowanego przez człowieka dwutlenku węgla. Jakie jeszcze inne skutki może nieść ze sobą niepowstrzymanie ocieplania się klimatu na poziomie 1,5 st. C?

Przemysłowe przyczyny globalnego ocieplenia

Naukowcy bezspornie uważają, że za przyczyny globalnego ocieplenia w dużej mierze odpowiada człowiek oraz jego przemysł oparty na emisji dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych substancjach. Pomimo licznych apeli i wprowadzanych zmian, według najnowszych danych ilość dwutlenku węgla w atmosferze rośnie.

Paliwa kopalniane w dalszym stopniu są wykorzystywane i po krótkim okresie zahamowania, znów mamy do czynienia ze wzrostem ich emisji. Co przekłada się do ocieplenia klimatu o 1,5 st. C o dekadę szybciej, niż zakładano.

Z drugiej jednak strony w szybszym tempie zmniejsza się ilość dwutlenku siarki, wytwarzanej przez aerozole. Wpływa to pozytywnie na ochronę ekosystemów przed kwaśnymi deszczami. Jednak efekt ten ma drugą stronę medalu. Obecność tlenków siarki i azotu działa na klimat ochładzająco. Przyśpieszona redukcja ich emisji przyczynia się do wzrostu temperatury na Ziemi.

Skutki globalnego ocieplania

Naukowcy z całego świata przestrzegają ludzkość przed punktem bez odwrotu. Jest to granica, którą osiągniemy, jeżeli temperatura ziemi wzrośnie o 1,5-2°C. Jest to maksymalny zakres temperatury, jaki występował na Ziemi w ostatnim milionie lat.

Jego przekroczenie może być katastrofalne dla całego klimatu. Skutki globalnego ocieplania odczują wszystkie zwierzęta oraz ludzie. Przesuwanie się stref klimatycznych, fale susz, upałów oraz intensyfikacja pożarów uwolni do atmosfery ziemskiej ogromną ilość dwutlenku węgla.

Do niepowstrzymania będzie także topnienie lodowców oraz rozkład zamrożonej w wiecznej zmarzlinie materii organicznej. Powodując nie tylko wzrost dwutlenku węgla, ale także metanu. W efekcie globalne ocieplenie będzie napędzało same siebie, a ludzkość nie będzie mogła już nic poradzić.

Jak temu zapobiec? Przede wszystkim kluczowe jest postawienie realistycznych strategii, które będą uwzględniać minimalizację emisji dwutlenku węgla przez przemysł. Należy także przemyśleć cele polityczne oraz uwarunkowania społeczne. Tylko analiza wykonywalności, kompromisy oraz wspólne działanie pomoże nam powstrzymać globalne ocieplenie, a przynajmniej ograniczyć jego skutki.

O tym, jakie skutki niesie za sobą ingerencją człowieka w przyrodę opowiada film dokumentalny „Klątwa Obfitości”. O szczegółach produkcji przeczytasz na stronie http://klatwaobfitosci.pl/.

Michał to doświadczony ornitolog i miłośnik polskiej przyrody. Jego pasje obejmują rowerowe wyprawy i zwiedzanie parków narodowych. Jego teksty są bogate w fachową wiedzę i osobiste doświadczenia, służąc jako zachęta do odkrywania i ochrony rodzimej natury. 🐦🚴‍♂️🏞