Skarpa warszawska
Miejsca

W obronie Skarpy Warszawskiej

Najbardziej charakterystycznym elementem krajobrazu Warszawy świadczącym o jej tożsamości, wspaniałej historii i kulturze jest unikatowa w skali Europy, zachowana w swoim naturalnym kształcie, z malowniczymi wąwozami Skarpa Wiślana, na odcinku warszawskim zwana Warszawską. Ciągnie się ona na długości 31 km wzdłuż lewego brzegu Wisły nie bez powodu zwanej królową polskich rzek, jednej z najpiękniejszych rzek Europy, będącej ponad regionalnym korytarzem ekologicznym Polski, stanowiącym część europejskiego systemu przyrodniczego.

Skarpa wznosi się nad doliną Wisły od 5 do 23 metrów. Najwyższa jest na odcinku środkowym od Królikarni do Starego Miasta. Różne są też nachylenia skarpy oraz jej odległość od Wisły. Zbliża się ona bezpośrednio do rzeki na odcinku śródmiejskim, na południu natomiast oddala się od niej znacząco.

Z zachwytem patrzymy od strony praskiej na piękną panoramę Nowego i Starego Miasta z Zamkiem Królewskim i Kolumną Zygmunta, która od wieków jest natchnieniem dla malarzy i poetów oraz wyjątkowym obiektem dla fotografików.

Bez względu na wiek uwielbiamy spacery Traktem Królewskim podziwiając harmonijne połączenie elementów przyrody i kultury.

Już od wczesnego średniowiecza aż do pierwszej połowy XX wieku wznoszono tu obiekty architektury sakralnej i rezydencjonalnej. Są tu najpiękniejsze i najbardziej prestiżowe budowle Rzeczypospolitej, zespoły architektoniczno-przyrodnicze powstałe w XVII i XVIII wieku, jak np. Zamek Królewski, Dom Polonii, Pałac Radziwiłłów – rezydencja Prezydenta RP, Pałac Kazimierzowski – siedziba Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Gmach Sejmu, Zamek Ujazdowski, Belweder, Pałac na Ursynowie, gdzie funkcjonuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego oraz Pałac w Natolinie z siedzibą Colege of Europe.

W czasie spacerów mamy możliwość podziwiania przepięknych parków i ogrodów jak Park Ujazdowski, Ogród Botaniczny, Łazienki, w części mokotowskiej Skarpy pełne uroku parki Promenada, Morskie Oko, Arkadia i Królikarnia.

Piękne unikatowe widoki rozsiane są wzdłuż całej Skarpy, można je podziwiać w różnych punktach miasta np. od strony ul. Browarnej, Myśliwieckiej czy też Książęcej.

Skarpa to prawdziwa oaza zieleni z różnorodnym i bogatym światem zwierząt. Ze Skarpą bowiem związane są liczne rezerwaty przyrody o znaczącej powierzchni jak Las Bielański – pow. ponad 130 ha, Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego – pow. ponad 900 ha, czy też Las Natoliński i Skarpa Ursynowska oraz inne tereny wartościowe przyrodniczo i kilkadziesiąt pomników przyrody.

Uroda oraz wartości historyczno-kulturowe i przyrodniczo-krajobrazowe ściągają w rejon Skarpy rzesze turystów, naukowców i artystów z całego świata.

Niestety z przykrością należy stwierdzić, że w ostatnich latach rozpoczęto w wielu miejscach chaotyczną nie uwzględniającą walorów krajobrazowych terenu zabudowę.

Przedłożony Radzie Warszawy do zatwierdzenia projekt planu zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem ustaleń wiążących gminy warszawskie – nie zabezpiecza ochrony w/w wartościom.

Zarówno przyrodnicy jak i architekci biją na alarm. Ratujmy Skarpę Warszawską!

Niebezpieczeństwo zniszczenia Skarpy potęguje fakt, że Skarpa jest rozczłonkowana administracyjnie na wiele części poprzez położenie jej na terenie kilku gmin i dzielnic, które zagospodarowują te tereny według własnego pomysłu.

Wymieniony wyżej plan, bardzo enigmatyczny i nie precyzyjny wprowadza dodatkowe rozczłonowanie i rozbicie całości przyrodniczej i funkcjonalnej Skarpy, dopuszczając w ten sposób możliwość jej systematycznego niszczenia.

Jedynym sposobem na uratowanie Skarpy i uchronienie jej od całkowitej zagłady jest wstrzymanie zarówno na terenie Skarpy jak podskarpia wszelkich działań inwestycyjnych do czasu opracowania dla tych terenów przez najwybitniejszych specjalistów szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ten musi obejmować Skarpę jako całość. Winien on być poddany ocenie niezależnych ekspertów oraz szeroko pojętej opinii społecznej, a następnie zatwierdzony.

Taki dopiero dokument może stanowić podstawę działania na tych unikatowych w skali Europy terenach.

Jeżeli nie zrobi się tego dziś, natychmiast, jutro już będzie za późno. Nie można do tego dopuścić, aby na naszych oczach uległ zniszczeniu tak wspaniały zabytek historii, kultury i przyrody.

Winniśmy wszyscy domagać się od władz stolicy pilnego uregulowania tej tak ważnej dla Warszawy sprawy. Ten świat nie może zaginąć.

Fot. pasja1000

Michał to doświadczony ornitolog i miłośnik polskiej przyrody. Jego pasje obejmują rowerowe wyprawy i zwiedzanie parków narodowych. Jego teksty są bogate w fachową wiedzę i osobiste doświadczenia, służąc jako zachęta do odkrywania i ochrony rodzimej natury. 🐦🚴‍♂️🏞