Ekologiczna produkcja miodu
Ekologia Rolnictwo

Ekologiczna produkcja rolna – dobrej jakości miód

Rolnictwo i ekologiczna produkcja żywności, oparta na ekologicznych zasadach i poszanowaniu przyrody, budzi rosnące Głównym powodem zdaje się być coraz większy popyt na tego typu produkty – m.in. na miód ekologiczny.

Ekologiczny system produkcji żywności w dużym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Rozwój pasiek, głównie ekologicznych, to wielka szansa także dla polskich pszczelarzy. Efektem pracy pszczół jest miód o wysokich parametrach jakościowych i wartości biologicznej. Spożycie miodu w krajach Unii Europejskiej wzrasta z roku na rok.

W Polsce spośród uprawianych roślin z zapylania przez pszczoły korzysta około 140 gatunków roślin ogrodowych i 50 gatunków roślin polowych – około 60 gatunków warzyw, 60 gatunków ziół i 15 roślin sadowniczych.

Wysokiej jakości miód z certyfikatem jakości

Pszczelarz mający certyfikat może na etykiecie umieszczać informację, że jest to miód ekologiczny. Z powodu jego właściwości może być droższy. Gospodarstwo pasieczne musi przejść dwuletni okres przestawiania na ekologiczne metody produkcji, by uzyskać odpowiedni certyfikat. Znak rolnictwa ekologicznego to symbol i gwarancja najwyższej jakości produktu.

Warunkiem jest m.in. dostosowanie systemu produkcji do wymagań pszczelarstwa ekologicznego. Zasady ekologicznej produkcji są podzielone na kilka działów: Ogólne zasady pszczelarstwa ekologicznego, Pochodzenie pszczół, Lokalizacja pasiek czy Charakterystyka uli i materiałów stosowanych w pszczelarstwie. Rozpoczęcie produkcji ekologicznej musi być poprzedzone okresem przejściowym – zajmuje to co najmniej rok. Co ciekawe, zanim zostanie uzyskany pierwszy miód ekologiczny, mijają aż trzy lata.

Na przykład ule muszą być wykonane z naturalnych materiałów, nie można korzystać z farb i klejów zawierających substancje szkodliwe. Pszczoły należy karmić tylko pokarmem ekologicznym lub miodem w określonych sytuacjach. W trakcie pozyskiwania miodu nie można stosować dodatkowych substancji i innych wspomagających składników.

Kar, f: PollyDot / pixabay

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾