Recykling tworzyw sztucznych
Ekologia

Na czym polega recykling tworzyw sztucznych?

Recykling tworzyw sztucznych jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony środowiska. Jednak nie tylko korzyści związane z ekologią sprawiły, że przetwarzanie tworzyw sztucznych stało się dziś priorytetowym zadaniem na całym globie. Na czym polega recykling tworzyw sztucznych i co warto wiedzieć o przetwarzaniu odpadów plastikowych?

Recykling tworzyw sztucznych

Czym jest recykling tworzywa sztucznego?

Recykling tworzyw sztucznych ma na celu ponowne wykorzystanie odpadów z plastiku do produkcji nowych dóbr. Zdecydowana większość zużytych przedmiotów wykonanych z różnych rodzajów tworzyw sztucznych może być poddana przetworzeniu i stanowić źródło pełnowartościowych surowców wtórnych, z których powstaną nowe, przyjazne środowisku wyroby. W sytuacji, gdy recykling plastiku w celu odzyskania surowców nie jest możliwy jak np. w przypadku mieszanin tworzyw o różnej temperaturze topnienia, nadal odpady z plastiku mogą być wykorzystane m.in. do produkcji energii. W ten sposób odzysk tworzywa sztucznego pozwala skutecznie ograniczyć ilość śmieci na składowiskach i ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Przetwarzanie plastiku to jednak nie tylko sensowny sposób na zagospodarowanie uciążliwych i groźnych odpadów.

Jakie korzyści zapewnia przetwarzanie tworzyw sztucznych?

Recykling plastiku pozwala chronić środowisko również dzięki temu, że ponowne wykorzystanie odpadów oznacza zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych. Produkcja nowych towarów z surowców pochodzących z recyklingu jest przy tym mniej uciążliwa dla środowiska naturalnego. Przy produkcji dóbr z przetworzonych tworzyw sztucznych generujemy mniej zanieczyszczeń, oszczędzamy energię i wodę, a także ograniczamy pulę CO2 emitowanego do atmosfery. Według szacunków ekspertów ze Stena Recycling, najnowocześniejszej firmy z branży zarządzania odpadami i twórcę innowacji w dziedzinie przetwarzania odpadów, recykling 1 kg plastiku przekłada się na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 2 kg w porównaniu z zastosowaniem surowców pierwotnych. Tymczasem w Europie zużywamy już blisko 60 milionów ton plastiku rocznie, a to oznacza, że recykling tworzyw sztucznych może mieć ogromne znaczenie również w walce ze zmianami klimatycznymi. Przetwarzanie plastiku ma także ważne znaczenie gospodarcze, ponieważ tworzywa sztuczne są nam nadal niezbędne w wielu dziedzinach życia, a nie potrafimy jeszcze ich niczym skutecznie zastąpić.

Recykling tworzyw sztucznych – na czym polega?

Recykling tworzyw sztucznych obejmuje kilka etapów, a jego podstawą jest segregacja odpadów, która pozwala odseparować tworzywa sztuczne z masy innych odpadów. Przeznaczone do recyklingu tworzywa sztuczne są następnie sortowane (różne rodzaje plastiku wymagają innych metod przetwarzania), oczyszczane, rozdrabniane i poddawane dalszej obróbce, najczęściej termicznej. W specjalistycznych instalacjach formuje się następnie z przetwarzanego plastiku pozbawiony zanieczyszczeń i gotowy do ponownego użycia regranulat, który trafia finalnie do producentów z różnych gałęzi przemysłu. Przy odpowiednio dobranych metodach przetwarzania i zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych otrzymany recyklat nie odbiega jakością od plastiku wytworzonego z naturalnych zasobów, czego dowodzą wysiłki wspomnianej Stena Recycling, która w jednym tylko zakładzie przetwarzania, zlokalizowanym zresztą w Polsce, jest w stanie z dobrym rezultatem i ogromnym zyskiem dla środowiska poddać rocznie recyklingowi nawet 15 tysięcy ton folii opakowaniowej z LDPE.

Materiał partnera (lh)

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾