dofinansowanie do wody deszczowej
Ekologia

Jak uzyskać dofinansowanie do wody deszczowej?

Polska ze względu na swoje usytuowanie jest zagrożona suszą. Warto więc inwestować w przydomowe systemy zagospodarowania deszczówki, które pozwalają ograniczyć marnowanie wód opadowych. Jak uzyskać dofinansowanie do wody deszczowej?

Położenie klimatyczno-geograficzne sprawia, że w okresie letnim Polska zmaga się z niedoborami wody. W okresach największej suszy często skutkuje to zakazem podlewania ogrodów wodą z zasobów gminnych. Aby w jak największym stopniu wykorzystać wody opadowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) realizuje program “Moja Woda”. Ma on na celu ochronę zasobów wodnych poprzez retencję. Pozwala to na zagospodarowanie wody deszczowej na posesji i wykorzystanie jej w dowolnym momencie. W innym wypadku woda deszczowa stanie się zmarnowaną cieczą.

Zagospodarowanie deszczówki – na co można otrzymać dofinansowanie?

Osoby, które chcą zagospodarować wodę deszczową, mogą otrzymać dofinansowanie na ten cel. Każdy właściciel domu jednorodzinnego może jednorazowo otrzymać dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych, czyli do 5000 zł. Dofinansowanie przydomowych instalacji retencyjnych obejmuje zakup elementów instalacji, ich dostawę oraz budowę systemu i jego uruchomienie. Zakupić można:

  • elementy przeznaczone do zbierania wody deszczowej z nieprzepuszczalnych powierzchni na posesji (np. chodniki, dachy, podjazdy), takie jak: przewody odprowadzające wodę opadową, wpusty, łapacze, odwodnienie liniowe,
  • pojemniki do magazynowania opadów – zbiorniki podziemne i naziemne,
  • elementy, które pozwalają magazynować wodę deszczową w gruncie – np. drenaż, studnie chłonne, ogrody deszczowe, rozszczelnianie powierzchni nieprzepuszczalnych,
  • części, które umożliwiają korzystanie z deszczówki – np. pompy, zraszacze, filtry, sterowniki, centrale deszczowe.

W ramach programu “Moja Woda” można stworzyć system zagospodarowania wody deszczowej dopasowany do warunków terenowych i potrzeb mieszkańców. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie do wody deszczowej, zajrzyj na stronę: https://e-deszczowka.com/dofinansowania/. Znajdziesz tu również praktyczne rady dotyczące wyboru elementów niezbędnych do stworzenia systemu zagospodarowania deszczówki, które sprawdzą się w danym gospodarstwie domowym.

dofinansowanie do wody deszczowej

Jak uzyskać dofinansowanie do wody deszczowej?

Aby uzyskać dofinansowanie do wody deszczowej, w trakcie trwania naboru należy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycję można rozpocząć w dowolnym momencie, jednak nie może ona zostać zakończona przed podpisaniem umowy. Oznacza to, że można zakupić elementy do zagospodarowania deszczówki i zainstalować je, ale nie mogą one zostać uruchomione przed podpisaniem umowy. Trzeba też pamiętać o zachowaniu faktur za zakup i instalację, ponieważ są one niezbędne do rozliczenia dofinansowania. 

Wnioski przyjmują Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyznaczonych terminach, trzeba więc śledzić informacje o naborach. Należy też pamiętać, że kwota inwestycji nie może być mniejsza niż 2000 zł, a minimalna objętość zbiorników musi wynosić co najmniej 2 m3. Okres trwałości całego przedsięwzięcia to minimum 3 lata, a inwestycja musi zostać zrealizowana zgodnie z polskim prawem. Podczas każdego naboru na stronie internetowej i w mediach społecznościowych NFOŚiGW można znaleźć materiały informacyjne, które zawierają najważniejsze informacje dotyczące dofinansowania na budowę systemu zagospodarowania wody deszczowej.

(Materiał partnera LH)

Michał to doświadczony ornitolog i miłośnik polskiej przyrody. Jego pasje obejmują rowerowe wyprawy i zwiedzanie parków narodowych. Jego teksty są bogate w fachową wiedzę i osobiste doświadczenia, służąc jako zachęta do odkrywania i ochrony rodzimej natury. 🐦🚴‍♂️🏞