BDO - zarządzanie gospodarką odpadami w firmie
Ekologia

BDO – jak działa zarządzanie gospodarką odpadami w firmie?

Od wielu lat wiele mówiło się o konieczności usprawnienia obiegu informacji i przesyłu dokumentów związanych z obiegiem odpadów. Od początku stycznia 2020 funkcjonuje funkcjonuje Baza Danych Odpadowych. Jak działa? Jak z niej efektywnie korzystać?

Baza BDO – jak działa to rozwiązanie?
Jak korzystać z BDO?

Baza BDO – jak działa to rozwiązanie?

Bada Danych Odpadowych (BDO) funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku. Jej celem jest usprawnienie przepływu informacji dotyczących powstawania, transportu i zagospodarowywania odpadów. Wpisów do BDO dokonuje się za pomocą systemu elektronicznego z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego. Dzięki dostępowi do bazy masz możliwość przekazywania odpadów za pośrednictwem elektronicznej KPO (Karty Przekazania Odpadów). Firmy są zobowiązane udokumentowania całego procesu zbierania, przetwarzania i transportu odpadów przez odpowiednie wpisy do BDO. Do końca 2020 roku utrzymane zostało rozwiązanie hybrydowe – dokumentacja może być prowadzona wyłącznie przez BDO lub w formie papierowej w formie określonej w przepisach dotyczących ochrony środowiska i odpowiednim rozporządzeniu. 

Jak korzystać z BDO?

Użytkownicy bazy BDO zostali podzieleni na użytkowników głównych i podrzędnych. W zależności od kwalifikacji użytkownik otrzymuje odpowiedni poziom uprawnień. Logowanie następuje przez:

  • login.gov.pl dla użytkowników głównych;
  • login, jakim jest adres e-mail dla użytkowników podrzędnych. 

Podczas pierwszego logowania wykorzystuje się hasło tymczasowe nadane użytkownikowi przez urząd marszałkowski. Do kolejnych logowań potrzebne jest hasło wygenerowane samodzielnie przez użytkownika. Poruszanie się po systemie wymaga nieco wprawy, dlatego dla części pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie takiej ewidencji warto rozważyć przeprowadzenie szkolenia online o BDO: https://www.jgt.pl/szkolenia,baza-danych-o-odpadach-bds.html. Kluczowa jest tutaj między innymi umiejętność przygotowania KPO, możliwość skorzystania z planowania odbioru z 30-dniowym wyprzedzeniem. Na szkoleniu online z BDO pracownicy mają szansę poznać także bardziej zaawansowane możliwości korzystania z BDO, a także poszerzyć swoją wiedzę z zakresu dodatkowych regulacji związanych z epidemią SARS-CoV-2. Nie mniej ważne jest pozyskanie informacji dotyczących składania sprawozdań dotyczących zarówno odpadów, jak i opakowań za 2019 rok. Zarówno pracownicy przedsiębiorstw prywatnych, jak i specjaliści ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami mają szansę nauczyć się, jak sprawnie wykorzystywać BDO do codziennej pracy.

Materiał zewnętrzny

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾