Karty informacyjna przedsięwzięcia
Ekologia

Komu zlecić przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia?

Prowadząc inwestycje, trzeba pamiętać o tym, iż niezwykle istotne jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Trzeba również przygotowywać dokumenty. Jednym z ważniejszych jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Warto na jej temat dowiedzieć się więcej.

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest ważnym dokumentem, w którym przedstawia się założenia planowanej inwestycji. Właśnie ten dokument jest podstawą do wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tutaj zastosowanie ma rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. Trzeba pamiętać, że karta informacyjna przedsięwzięcia jest niezbędna, by ocenić oddziaływanie danej inwestycji na środowisko. W tym dokumencie bardzo dokładnie opisuje się inwestycje, które mogą stanowić potencjalne ryzyko dla środowiska. Na podstawie informacji zawartych w karcie właściwy dla miejsca regionalny dyrektor ochrony środowiska, a także inspektor sanitarny oraz PGW Wody Polskie wydają opinię i oceniają w jaki sposób dana inwestycja wpłynie na środowisko. Jeżeli ten organ uzna, że sposób oddziaływania jest negatywny, to konieczne będzie opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obowiązek sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia ma związek z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tylko wtedy mogą być wydane zgody czy zezwolenia. Trzeba też wiedzieć, że do katalogu decyzji administracyjnych można zaliczyć np. pozwolenia wolnoprawne na regulację wód czy też decyzje o zmianie lasu na użytek rolny.

Komu należy zlecić przygotowanie karty informacyjnej?

Kartę informacyjną przedsięwzięcia należy złożyć w urzędzie gminy, przy czym jej przygotowanie należy zlecić specjalistom z zakresu oceny oddziaływania na środowisko. Warto wybrać firmę, która posiada duże doświadczenie, a także wiedzę. Dzięki temu dokument będzie właściwie przygotowany i nie będzie trzeba nakładać żadnych dodatkowych zmian. Ponadto musicie pamiętać, że karta informacyjna powinna zawierać obowiązkowe elementy, które są wskazane w art. 62 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. W dokumencie trzeba uwzględnić rodzaj technologii, ale też przewidywaną ilość surowców, materiałów, paliw czy wody, którą się wykorzysta. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zajrzyjcie na stronę: https://karta-informacyjna.pl.

Materiał partnera (WP), fot. adobe stock

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾