Ekologiczne rozwiązania w transporcie
Ekologia

Ekologiczne rozwiązania w transporcie

Sektor transportowy jest najszybciej rosnącym źródłem emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Nie da się uniknąć destruktywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko, jednak można zminimalizować jego negatywne skutki. Jak branża transportowa wpływa na środowisko naturalne? Jakie ekologiczne rozwiązania powinny wprowadzać firmy transportowe?

Czynniki odpowiadające za globalne ocieplenie 

Działania proekologiczne firm transportowych sprowadzają się głównie do wydajniejszego użytkowania posiadanej floty. Dzięki wykorzystaniu systemu monitoringu tras przez technologię GPS, operatorzy logistyczni są informowani o położeniu pojazdów. Dane z systemu pozwalają na efektywniejsze użytkowanie pojazdów przez przyjęcie dodatkowych zleceń przewozowych czy kontrolę pracy kierowców. Mniejsze zużycie paliwa przedkłada się bezpośrednio na niższą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, a co za tym idzie – na ochronę środowiska. Kolejną ważną kwestią jest efektywniejsze wykorzystanie floty samochodowej. Dzięki redukcji wolnych przebiegów, lepszemu wypełnianiu pojazdów czy stosowaniu naczep z podwójną podłogą, kierowca może przewieźć więcej palet za jednym razem. Przewoźnicy powinni również przyjąć odpowiednią strategię tankowania.. Pełny bak zwiększa masę własną pojazdów, co może przyczynić się do zwiększonego zużycia paliwa. Równie ważny jest styl jazdy kierowców – nagłe hamowanie, gwałtowne przyspieszanie czy jazda na luzie obniżają efektywność paliwową. Wszystkie czynniki mają wpływ na generowanie spalin i zanieczyszczenie środowiska. Do tego dochodzą kwestie finansowe przedsiębiorstwa. Zbyt wysokie koszty paliwa, których można by uniknąć poprzez poprawę wydajności pojazdów, mogą skumulować się w znaczne sumy. 

Wyzwania dla branży transportowej

Obecnie coraz więcej firm transportowych i logistycznych podejmuje kroki w celu optymalizacji działań proekologicznych. Jednym z czołowych operatorów w Polsce jest Grupa Raben, która realizuje cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Firma stosuje kompleksowe podejście do ograniczenia emisji w całym łańcuchu dostaw. Cele Grupy Raben obejmują działania ekologiczne związane m.in. z transportem i utrzymaniem infrastruktury magazynowej. Należą do nich między innymi ekologiczne zarządzanie flotą samochodową, szkolenia kierowców w zakresie niskoemisyjnego stylu jazdy, wykorzystanie najnowszych technologii w celu poprawy efektywności paliwowej oraz optymalne spożytkowania energii w przestrzeniach magazynowych. Co więcej, Grupa Raben angażuje również swoich partnerów biznesowych biorących udział w procesach logistycznych. Wyznaczone cele dekarbonizacyjne Grupy Raben zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Science Based Target initiative (SBTi), czyli inicjatywę wspierającą sektor prywatny w działaniach na rzecz środowiska naturalnego. Jest to potwierdzenie realnych i efektywnych działań w celu powstrzymania efektu globalnego ocieplenia.

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾