smog nad miastem
Ekologia

Czym jest smog i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Smog to zanieczyszczenie powietrza, które jest rezultatem przemysłowej działalności człowieka, spalania paliw stałych i śmieci oraz ruchu samochodowego. To chmura zanieczyszczeń, na którą składają się szkodliwe związki chemiczne i pył zawieszony. Sprawdź, dlaczego powstaje, a także, dlaczego jest tak niebezpieczny. 

Smog stanowi poważny problem w Europie, także w Polsce. Jednak aż ponad 50% miast europejskich, w których odnotowuje się złą jakość powietrza, leży w naszym państwie. Na tej liście są m.in. Warszawa, Kraków oraz Gdańsk. Od kilku lat w rankingu miast o najgorszej jakości powietrza w Unii Europejskiej przoduje Kraków. 

W Polsce smog można zaobserwować zazwyczaj w miesiącach grzewczych, przy długo utrzymującej się mgle i bezwietrznej pogodzie. Powodem jego powstawania jest m.in. używanie do ogrzewania domów niskiej jakości węgla. 

Jednak do bezpośrednich przyczyn powstawania smogu są też zakłady przemysłowe, elektrownie węgla, spalanie w przydomowych piecach paliw słabej jakości, działalność produkcyjna i samochody (transport). Smog składa się głównie z tlenku węgla, siarki i azotu, a także pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu. Substancje te stanowią ogromne zagrożenie dla organizmu człowieka.

Smog i jego wpływ na ludzkie zdrowie

Negatywny wpływ smogu na zdrowie ludzi, na niemal cały organizm człowieka, został udowodniony w licznych badaniach naukowych. Smog stopniowo pogarsza stan naszego zdrowia. Sprawia, że obniża się ogólna odporność organizmu. Może doprowadzić do wystąpienia alergii lub astmy, a nawet być przyczyną poważnych chorób układu oddechowego i układu krążenia. 

Może też przyczynić się do powstawania nowotworów. Jeśli norma stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu zostanie przekroczona, WHO zaleca noszenie masek antysmogowych. Otwarcie mówi się o rosnącej liczbie zgonów i skróceniu długości życia ludzi, do czego doprowadza smog i zanieczyszczenie powietrza.

Do najczęstszych chorób, które mają związek ze smogiem, należą:

  • choroby układu oddechowego (astma, rak płuca, infekcje dróg oddechowych, przewlekłe choroby płuc (POChP)
  • choroby nowotworowe
  • choroby serca (zawał, nadciśnienie tętnicze, niewydolność mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, choroba niedokrwienna serca)
  • negatywny wpływ na rozwój płodu i przebieg ciąży 
  • problemy z koncentracją uwagi i pamięcią
  • pogorszenie stanu psychicznego (stany depresyjne)
  • alergie i podrażnienie skóry i oczu.

Kar, f: ii7017 / pixabay

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾