Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
Ekologia

Odnawialne i wyczerpywalne źródła energii – jak szukać oszczędności?

W obliczu zagrożenia kryzysem energetycznym coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że wyczerpywalne źródła energii nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia. Właśnie dlatego na sile przybiera zainteresowanie źródłami odnawialnymi.

Czerpanie z dobrodziejstw natury i maksymalne wykorzystanie możliwości może być nie tylko atrakcyjne, ale również opłacalne – przede wszystkim w kontekście rosnących cen prądu. Czy rzeczywiście korzystanie z odnawialnych źródeł energii może stanowić długoterminową alternatywę? W jakie warto zainwestować przede wszystkim?

1. Nieodnawialne i odnawialne źródła energii – przykłady

2. Zalety i wady odnawialnych źródeł energii

3. Energia odnawialna przyszłości

Niemożliwym byłoby dzisiaj funkcjonowanie bez energii elektrycznej, o czym przekonała nas już sama groźba blackoutu. Inwestycja w odnawialne źródła energii może zatem stanowić ważne zabezpieczenie.

Nieodnawialne i odnawialne źródła energii – przykłady

Na początek rozstrzygnijmy, czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii.

Odnawialne, czyli wyczerpywalne źródła energii to w Polsce przede wszystkim węgiel kamienny oraz brunatny, a także – w mniejszym stopniu – gaz ziemny i ropa naftowa. Ich zasoby maleją wraz ze zużyciem, zaś samo korzystanie z nich wywiera negatywny wpływ na środowisko. Wszystko to powoduje, że na całym świecie, także i w naszym kraju, w coraz większym stopniu korzysta się z odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne źródła energii to:

  • energia słoneczna,
  • energia wiatrowa,
  • energia geotermalna,
  • energia wody,
  • energia z biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.

Jak zatem widać, do produkcji energii elektrycznej można wykorzystać słońce, wiatr, wodę czy zasoby ziemi.

Odnawialne i nieodnawialne źródła energii

Zalety i wady odnawialnych źródeł energii

Główna zaleta energii odnawialnej jest oczywista: jej źródła nie wyczerpują się, a systemy na niej oparte nie zanieczyszczają środowiska. Rozwój technologiczny sprawia przy tym, że instalacje stają się coraz bardziej wydajne. Nie oznacza to jednak, że wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest całkowicie neutralne dla świata i zawsze gwarantuje zadowalające wyniki.

Najmniej inwazyjne są: fotowoltaika oraz energia geotermalna. Mają one również stosunkowo największą wydajność. W przypadku elektrowni wiatrowych działanie instalacji jest uzależnione od siły wiatru, dlatego takie inwestycje są opłacalne jedynie w konkretnych regionach. Z kolei elektrownie wodne tworzy się na zaporach – te zaś zmieniają bieg rzeki i tworzą barierę dla organizmów wodnych. Ilość produkowanej energii bezpośrednio wynika z poziomu wody, też zaś na przestrzeni roku waha się.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł nadal jest droższe niż jej produkcja ze źródeł wyczerpywalnych.

Energia odnawialna przyszłości

Nie ulega jednak wątpliwości, że przyszłość energetyki zależy od źródeł odnawialnych. Już teraz każdego roku obserwujemy rosnący udział odnawialnych źródeł energii. Większe jest także zainteresowanie przydomowymi instalacjami.

Materiał partnera (LH)

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾