gospodarka cyrkularna
Ekologia

Czym jest gospodarka cyrkularna i jakie wiążą się z nią korzyści?

Gospodarka cyrkularna (z ang. circular economy) jest alternatywnym wobec gospodarki liniowej modelem gospodarczym, który zakłada maksymalnie racjonalne wykorzystanie zasobów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz redukcję ilości odpadów. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) dąży jednocześnie do wyeliminowania zjawiska marnotrawienia odpadów, które nakazuje postrzegać jako wartościowe surowce. Co w praktyce oznacza gospodarka cyrkularna i dlaczego stała się w ostatnim czasie tak ważną koncepcją i modelem działania?

Gospodarka obiegu zamkniętego – co to właściwie oznacza i jak wygląda w praktyce?

Zamknięty obieg jest jednym z podstawowych pojęć gospodarki cyrkularnej. Zamykanie obiegu w modelu circular economy należy rozumieć jako dążenie do tego, by wszelkie produkty, materiały i surowce pozostawały oraz krążyły w gospodarce możliwie jak najdłużej, co w praktyce umożliwiłoby realne ograniczenie zużycia naturalnych zasobów, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i CO2 w procesach produkcji dóbr.

Wytwarzanie nowych produktów według założeń gospodarki cyrkularnej może w znacznym stopniu oprzeć się na surowcach wtórnych, a sam recykling odpadów uznawany jest za kolejny kluczowy element modelu GOZ. Przetwarzanie odpadów oferuje oczywiste korzyści środowiskowe – pozwala redukować ilość odpadów i zmniejszać ich negatywny wpływ na ekosystem, minimalizować eksploatację naturalnych zasobów, oszczędzać pieniądze, czas i energię. Dla GOZ ważne są również wszelkie metody ograniczania ilości śmieci i optymalizowania sposobów zarządzania zasobami, projektowanie i wytwarzanie dóbr w taki sposób, by mogły one ponownie zostać przetworzone czy koncepcja reuse (ponownego użycia).

Innymi słowy, gospodarka cyrkularna to model, w którym materiały wykorzystuje się wielokrotnie. Jak może to wyglądać w praktyce? Stena Recycling, wiodąca na polskim i europejskim rynku firma z branży recyklingu, która dostarcza firmom kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami, od kilku lat organizuje konkurs Stena Circular Economy Award promujący ideę cyrkularnej gospodarki i wyróżniający najlepsze praktyki i rozwiązania GOZ w naszym kraju. Dotychczasowi laureaci konkursu pokazali m.in., jak zachęcać konsumentów do stosowania opakowań wielokrotnego użytku, dawać drugie życie urządzeniom elektronicznym poprzez ich odnowę czy ponownie wykorzystać marnotrawione dotąd odpady produkcyjne.

Dlaczego gospodarka o obiegu zamkniętym jest nam potrzebna?

Gospodarka obiegu zamkniętego ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony środowiska, którego stan jest wysoce alarmujący. Recykling odpadów pozwala oszczędzać surowce o strategicznym znaczeniu dla naszej przyszłości, a przecież wiele z zasobów staje się coraz trudniej dostępnych lub w końcu się wyczerpie.

Taka sytuacja może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie każdego z nas, poprzez między innymi wzrost cen produktów. Warto również mieć świadomość, że zamykanie obiegu to w rzeczywistości masa gospodarczych korzyści. Zyskać mogą zarówno firmy działające w zgodzie z modelem GOZ, jaki i konsumenci. Produkty wytworzone dzięki recyklingowi mogą być tańsze, a także służyć nam dłużej.

Z kolei oferta zakładu produkcyjnego czy usługowego, który racjonalnie wykorzystuje zasoby, może być znacznie bardziej konkurencyjna. GOZ w praktyce biznesowej oznacza przecież nie tylko ograniczenie ilości odpadów lub wykorzystanie ich z korzyścią dla firmy. Gospodarka cyrkularna to realne zmniejszenie kosztów działalności, możliwość pozyskania nowych klientów i nie mniej ważne korzyści wizerunkowe.

Materiał partnera (LH)

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾