Miesiąc: luty 2022

Czym jest gospodarka cyrkularna i jakie wiążą się z nią korzyści?

Gospodarka cyrkularna (z ang. circular economy) jest alternatywnym wobec gospodarki liniowej modelem gospodarczym, który zakłada maksymalnie racjonalne wykorzystanie zasobów, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz redukcję ilości odpadów. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) dąży jednocześnie do wyeliminowania zjawiska marnotrawienia odpadów, które…

Wichury w Polsce – skąd taka pogoda?

Silny wiatr to coraz częste zjawisko w Polsce. Wichury doprowadziły do ogromnych zniszczeń w całym kraju – zniszczone zostały domy, ludzie odcięci od prądu, drogi zawalone połamanymi drzewami.Skąd taka pogoda w Polsce i czy będą występować już stale? Dlaczego wichury…