Leśna ścieżka
Ekologia

Specustawa o wycince lasu pod fabrykę już w senacie

Lex Izera to specustawa, która pozwala m.in. na budowę fabryk w miejscu wyciętego lasu. Koalicja Klimatyczna apeluje do senatorów RP o odrzucenie tej ustawy. Odczuwamy cały czas zmiany klimatu, a na dodatek polski rząd forsuje ustawę, która pozwala na niszczenie polskiej przyrody, w tym m.in. wycinkę lasów.

Takie niemal samowolne, zlecane dla korzyści materialnych, wycinki, przyczynią się do pogłębienia kryzysu klimatycznego i przyrodniczego w Polsce. Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych pozwoli na wycinki i zmianę lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych na inne nieruchomości – w tym m.in. fabryki czy powierzchnie magazynowe lub zakłady przemysłowe.

W Polsce jest zdecydowanie za mało terenów zieleni chronionych, jak parki i rezerwaty, tymczasem dewastacja terenów leśnych spowoduje w dużym stopniu utratę zdolności pochłaniania i magazynowania węgla przez polskie lasy. Skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych są wyraźnie widoczne na świecie, tymczasem polski rząd kompletnie tę sytuację ignoruje.

Zamiast konkretnych działań proekologicznych, jak projekty ustaw, które będą wspierać ochronę przyrody, tworzyć nowe parki narodowe, walczyć z kryzysem klimatycznym, rząd przygotował akt prawny, który pozwoli na wycinanie lasów w pień i realizowanie różnych inwestycji – jak m.in. fabryki zajmujące się produkcją tworzyw sztucznych.

fot. summa / Pixabay

Karolina to ekspertka w dziedzinie behawiorystyki kotów, właścicielka trzech futrzaków i autorka artykułów o opiece nad kotami. W swojej pracy współpracuje z weterynarzami, dzięki czemu jej porady są aktualne i rzetelne. Jest znana z humorystycznego podejścia, nazywając swój dom "luksusowym hotelem dla kotów". 🐱📚🐾