utylizacja odpadów opakowaniowych
Ekologia

Jak wygląda utylizacja odpadów opakowaniowych?

Recykling odpadów opakowaniowych ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla ekologii, ale i gospodarki. Coraz wyższe poziomy recyklingu odpadów wpisane są w polskie i unijne przepisy, a recykling tworzyw sztucznych traktuje się priorytetowo.

Wszystko dlatego, że odpady plastikowe, a zwłaszcza opakowania z tworzyw sztucznych, stały się wszechobecne, a ilość odpadów tego typu zwiększa się z roku na rok. Przetwarzanie odpadów jest najlepszą drogą zagospodarowania milionów ton plastiku produkowanego każdego roku. Jak w praktyce wygląda recykling tworzyw sztucznych i co powstaje z odzysku odpadów opakowaniowych?

Recykling tworzyw sztucznych – z czego wynika obowiązek recyklingu?

Recykling odgrywa kluczową rolę w gospodarowaniu odpadami, ponieważ przetwarzanie różnych rodzajów odpadów pozwala przywrócić do obiegu wartościowe surowce, z których powstać mogą nowe produkty. Pozyskiwane z recyklingu opakowań tworzywa mogą z powodzeniem zastąpić surowce wytwarzane z naturalnych złóż. Przetwarzanie tworzyw sztucznych, z których w głównej mierze produkuje się dziś opakowania, to także jedyna droga do zmniejszenia ilości odpadów plastikowych w naszym otoczeniu. Recykling odpadów opakowaniowych jest dla ochrony środowiska ważny również dlatego, że wytwarzanie nowych dóbr z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu jest dla środowiska naturalnego mniej kosztowne. Wykorzystując surowce wtórne pozyskane z różnych rodzajów odpadów, oszczędzamy surowce naturalne, energię oraz wodę. Produkcja plastiku z ropy wiąże się też z emisją dużej ilości zanieczyszczeń. Recykling tworzyw sztucznych przekłada się więc na mniejsze zanieczyszczenie środowiska, a także mniejszą emisję CO2. W związku z powyższym kolejne rozporządzenia dotyczące recyklingu różnych rodzajów opakowań wprowadzają coraz wyższe wymagane poziomy odzysku i nowe obowiązki dla wytwórców odpadów.

utylizacja odpadów opakowaniowych

Jak wygląda przetwarzanie odpadów opakowaniowych?

Recyklingiem odpadów opakowaniowych zajmują się firmy recyklingowe. To wyspecjalizowane zakłady, które trudnią się przetwarzaniem różnych rodzajów odpadów komunalnych i przemysłowych. Nowoczesne centrum recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce należy do firmy Stena Recycling, która od ponad dwóch dekad jest czołowym dostawcą usług z zakresu gospodarki odpadami dla polskich firm, organizuje odbiór odpadów, prowadzi ich recykling, utylizuje odpady niebezpieczne. Chociaż procesy odzysku odpadów plastikowych mają dość skomplikowany charakter, stale są udoskonalane przez Stena Recycling. Pozwala to osiągać coraz wyższe poziomy odzysku. Utylizacja odpadów opakowaniowych w Stena Recycling odbywa się przy tym w sposób maksymalnie przyjazny środowisku. Odpady plastikowe przetwarzane w jej zakładach to głównie odpady opakowaniowe oraz poprodukcyjne. Trafiają one do utylizacji z przedsiębiorstw, którym Stena Recycling zapewnia wsparcie już na etapie zbiórki i sortowania odpadów – dostarcza pojemniki na odpady, optymalizuje segregowanie odpadów i ich transport, szkoli pracowników. Dostosowywane do specyfiki producenta rozwiązania projektowane przez Stena Recycling umożliwiają ponadto wytwórcom odpadów osiągnięcie określonych poziomów odzysku. W procesie utylizacji odpadów plastikowych dominującą rolę odgrywa przetwarzanie odpadów metodą termiczną. Większość opakowań z tworzyw sztucznych jest przetwarzana w celu odzyskania surowców. Tworzywa powstałe w wyniku recyklingu odpadów opakowaniowych po testach jakości są przekazywane zakładom produkcyjnym z różnych branż. Z odpadów tworzyw sztucznych poddanych przetworzeniu produkuje się m.in. nowe opakowania, worki na śmieci, meble ogrodowe, ekrany akustyczne. Natomiast odpady plastikowe, które nie nadają się do recyklingu, np. część odpadów opakowań wielomateriałowych, trafiają do spalarni i stają się źródłem energii. 

Materiał partnera (LH)

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾