Niezapominajka
Rośliny

Gramy w zielone z Polską Niezapominajką

Wieloletnia tradycja Ligi Ochrony Przyrody oraz jej czasopisma, czyli „Przyrody Polskiej” obliguje nas do monitorowania różnych inicjatyw, związanych z ochroną przyrody. Obok działań, podejmowanych przez naszą oraz inne ekologiczne organizacje pozarządowe dostrzegamy starania EKO RADIA prowadzonego przez redaktora Andrzeja Zalewskiego.

Pan redaktor niestrudzenie zachęca wszystkich do ochrony przyrody. Hasła – „grajmy w zielone”, a ostatnio – Dzień Polskiej Niezapominajki – spotkały się z aprobatą słuchaczy. I tak dzień 15 maja został ogłoszony Świętem Niezapominajek. Zaskakująco duże zainteresowanie Niezapominajką skłania nas do podjęcia pewnych inicjatyw organizacyjnych, aby następnej wiosny, już zawczasu przypomnieć wszystkim o…. niezapominajce, skromnym kwiatku naszych łąk, bagien, pól i ogrodów.

Jak wynika z opinii socjologów Polacy lubią niezapominajki nie mniej niż róże. W tym roku, w związku z wykreowaniem przez EKO RADIO Dnia Polskiej Niezapominajki w wielu miejscach w kraju trzykrotnie wzrosła sprzedaż sadzonek tych kwiatów. Zastanowił nas ten fakt, podobnie jak ilość pocztówek wysłanych drogą internetową na stronach www.gazeta.pl. Podczas gdy z okazji Walentynki wysłano 6 tys. pocztówek, z okazji Dnia Niezapominajki zostało wysłanych 10 tys. pocztówek. Również z portalu www.radio.com.pl /jedynka wysłano dalsze setki takich pocztówek. Można więc stwierdzić, że w Polsce przyjął się dzień Walentynek obok dnia niezapominajek, co znakomicie pasuje do tradycji wielu innych krajów europejskich, gdzie od lat są dni Walentynki przy dniach przeróżnych wybranych kwiatów – tulipanów, hiacyntów, konwalii itp.

Biorąc to wszystko pod uwagę podjęliśmy przygotowania do następnego Święta Niezapominajek. Mamy już własne logo, które publikujemy po raz pierwszy – właśnie na łamach „Przyrody Polskiej”. Przy okazji dodam, że na Alasce od lat niezapominajka jest symbolem szacunku dla przyrody, natury i czystej wody. Niebieski kwiatuszek króluje na koszulkach, czapeczkach, pocztówkach i innych bibelotach, w dobrym tonie jest pojawienie się na codziennym stole rodzinnym rysunku niezapominajki. Skoro tak jest w dalekim kraju, to dlaczego nie miałoby się tak stać i u nas, aby niezapominajka kojarzyła się nam z ochroną tego, co wartościowe i niepowtarzalne – polskiej przyrody.

Mając świadomość, że tak kruchy i wątły kwiat, zdobywający coraz więcej miejsca w polskich sercach – potrzebuje silnej ochrony – postanowiliśmy powołać Radę Strażników Niezapominajki. W jej skład weszli: nowy rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, jednej z najstarszych uczelni rolniczych w Europie – prof. dr Tomasz Borecki, doc. dr Jerzy T. Puchalski, przewodniczący Rady Polskich Ogrodów Botanicznych i dyrektor znanego już w Europie Ogrodu Botanicznego w Powsinie k. Warszawy, powstałego pod opieką Polskiej Akademii Nauk. Mamy też w naszej Radzie słynnego szkółkarza Lucjana Kurowskiego z Kurowa pod Puławami. Gospodarzem tej niezwykłej Rady będzie prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody – mgr inż. Władysław Skalny.

Liczymy na pomoc mediów. Razem z nami nad Niezapominajką czuwać będą: Jedynka Polskiego Radia i EKO RADIO, bowiem radiosłuchacze tej audycji podjęli cały ten pomysł. Mamy też miesięcznik „Poznajmy las”, „Przyrodę Polską”, ,,Ziemię Rodzinną”, a także „Gościa Niedzielnego”, Radio Kielce oraz potężną w portalach elektronicznych www.gazeta.pl. Liczymy, że do działania przystąpią też inne środki przekazu.
Zanim jednak znów zakwitną niezapominajki – rozpocznijmy, wzorem EKO RADIA z Jedynki Radiowej – grę w zielone. Do hasła szkółkarzy – „Zieleń to życie” dołączamy nasze: „Skoro zieleń to życie, więc grajmy w zielone”.

Wielu wolontariuszy LOP od lat wciela to hasło w życie. Arboreta, tak pracowicie zakładane, drzewa przy szkołach, w miejscach zamieszkania – to tylko kilka przykładów tej „zielonej inicjatywy”. Liczymy na odzew także wśród członków LOP, czekamy na informacje, raporty i apele. Odezwijcie się, napiszcie, jak uczestniczyliście w zadrzewianiu i zazielanianiu, jakie macie plany, o czy marzycie…
Za sprawą EKO RADIO, już w ramach „Gry w zielone” szkoły podstawowe w Kunowie nad Kamienną, w Wielkiej Wsi koło Wąchocka, w Suchedniowie koło Skarżyska – zostały obsadzone drzewami i żywopłotami. Sadzenie odbywało się oczywiście pod sztandarami Dnia Niezapominajki…
Pierwszego września młodzież wróci do szkół i jest to dobry czas, aby przyjrzeć się uważnie otoczeniu – znaleźć miejsce na drzewa, krzewy, iglaki, żywopłot. Jakże rzadko spotykamy wokół szkół brzozy, lipy, klony, dęby. A przecież są to drzewa mające przyjazne dla człowieka biorytmy (uczy nas tego chronobiologia i chronomedycyna). Nasi przodkowie obejmowali pnie brzóz, aby pozbyć się zmęczenia zimowego…
Nasz program „niezpominajkowy” obejmuje także promocję ekologicznych toreb. Będziemy zachęcali naszych czytelników, aby chodzili po zakupy z własnymi torbami – papierowymi, lnianymi, bawełnianymi, a nie z plastykowymi, które potem zaśmiecają nasze lasy, rowy, pola.
W ramach programu chcemy również zmobilizować młodzież i dzieci do zazieleniania swojego otoczenia. Niech właśnie ta nasza Niezapominajka stanie się znakiem sztandarowym naszej miłości do przyrody.
Liczymy, że także wolontariusze z LOP przystąpią do realizacji naszego Programu Niezapominajkowego i że wspólnie przyczynimy się do ochrony naszej polskiej przyrody.
Podjęliśmy decyzję, że na łamach „Przyrody” Niezapominajka będzie kwitła przez cały rok. Będziemy pisali o państwa inicjatywach i pomysłach, chętnie obejmiemy patronat medialny nad przedsięwzięciami związanymi z grą w zielone lub naszą Niezapominajką.
Czekamy na państwa listy i opinie. Będziemy wdzięczni za fotografie z niezapominajkami, może ktoś ma jakieś wspomnienia związane z tym ślicznym kwiatuszkiem, wiersze (my już kilka otrzymaliśmy) lub inne utwory literackie. Interesują nas państwa odczucia i pomysły. Czekamy.


tekst: Walentyna Rakiel – Czarnecka (wpis archiwalny z 2005r.)

F: cocoparisienne / pixabay

Ilona to autorka i ekolog, absolwentka studiów z dziedziny ochrony środowiska. Jako wegetarianka z pasją do roślin, w szczególności do swojej kolekcji monster, i kundelkiem Waflem u boku, Ilona pisze inspirujące i naukowo poparte artykuły. Jej teksty oferują praktyczne rady i spostrzeżenia na temat zrównoważonego życia i wpływu na środowisko. 🌱🐾