zagrożony ryś
Zwierzęta

Rysie wrócą do polskich lasów?

Ryś to gatunek dzikiego kota, który jest zagrożony wyginięciem. W Polsce wyróżnia się dwie populacje – nizinną i karpacką. Zasięg tego gatunku zmniejszył się w ciągu ostatniego dziesięciolecia znacznie.

Zagrożony gatunek i jego ochrona

W oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację rysi oraz porównanie wyników z danymi sprzed lat widać, że zasięg rysia w Polsce zmniejszył się w ciągu ostatniego dziesięciolecia bardzo. Koty te potrzebują terenów leśnych, zwartych i dużych, bo mają one wysokie wymagania środowiskowe. Stan populacji pozostawia wiele do życzenia – rysia uznaje się za gatunek chroniony od 1995 roku. Mimo że w Polsce mało jest terenów odpowiednich dla rysia, walka o ten gatunek trwa – w 2020 roku wypuszczono na wolność kolejne osobniki.

Dostępność odpowiednich środowisk

Jednym z czynników decydujących o rozmieszczeniu populacji rysia w Polsce jest dostępność odpowiednich środowisk, spełniających wymagania gatunku. Rysie mogą żyć tylko w rozległych kompleksach leśnych, o dość wysokim zagęszczeniu ssakami kopytnymi (jak m.in. sarny). Poza tym rysie lubią wędrować, to gatunek potrzebujący migracji – według badań przeprowadzonych w Puszczy Białowieskiej, jednym z elementów funkcjonowania populacji rysi jest możliwość wędrówek – i to na naprawdę duże odległości.

W Polsce trudno o takie tereny. Podczas swoich wędrówek rysie przemieszczają się jedynie wzdłuż obszarów leśnych. Niski stopień lesistości obszaru nie pozwala na migracje rysi. Innym powodem utrudniającym funkcjonowanie populacji tych dzikich kotów w Polsce jest rozwój gospodarczy kraju, który negatywnie wpływa na środowisko przyrodnicze w naszym kraju.

fot. Alexas_Fotos / Pixabay

Karolina to ekspertka w dziedzinie behawiorystyki kotów, właścicielka trzech futrzaków i autorka artykułów o opiece nad kotami. W swojej pracy współpracuje z weterynarzami, dzięki czemu jej porady są aktualne i rzetelne. Jest znana z humorystycznego podejścia, nazywając swój dom "luksusowym hotelem dla kotów". 🐱📚🐾