Miesiąc: luty 2019

Karkonoski Park Narodowy

Kilka ogólnych informacji o Karkonoskim Parku Narodowym i szkic budowy geologicznej Karkonoszy przedstawione zostały w poprzednim numerze „Przyrody Polskiej”. Kolejne osobliwości przyrodnicze tego rejonu, nie tylko geologiczne, to wodospady i historia ich powstania

Bieszczadzki Park Narodowy

Bieszczadzki Park Narodowy został utworzony w 1973 r na obszarze 5725 ha. Po dwukrotnym powiększeniu (w 1989 i 1991 r) jego powierzchnia wynosi 27 064,12 ha. Położony jest we wschodniej części polskich Karpat. W swoich granicach mieści najcenniejsze partie Bieszczadów….

Polskie tarpany

Pięćdziesiąt lat temu, w roku 1953 dzikie konie polskie zostały przeniesione z Białowieży do Popielnika nad Jeziorem Śniardwy, gdzie i dziś można je spotkać w znakomitej kondycji. Po upływie kilkudziesięciu lat ucichł już nieco spór jaki rozgorzał jeszcze w okresie…

Przed wstąpieniem do Unii Europejskiej

Obszar tematyczny zapisów związanych z ochroną przyrody w prawie unijnym obejmują głównie zagadnienia związane z: • Ochroną dziko żyjących ptaków (Dyrektywa 79/409/EEC zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EEC, 85/411/EEC, 86/122/EEC, 91/244/EEC, 94/24/EC) • Ochroną naturalnych siedlisk oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa 92/43/EEC…

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy położony jest w północnej części województwa podlaskiego. Powierzchnia Parku wynosi 15 123 ha. Utworzony został w 1988 r. na terenie istniejącego od 1976 r. parku krajobrazowego. Obejmuje ochroną jedno z najgłębszych i największych polskich jezior – Wigry…

Prawna ochrona gawrona

Do członków Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Słupsku dotarły sygnały o zamiarach likwidacji gawronów gniazdujących w miastach regionu. Na pierwszy plan opozycjoniści wysuwają hałaśliwość ptaków, zanieczyszczanie terenu, utrudnienia w korzystaniu z terenów zieleni. W związku z tym, iż działania…

Gorczański Park Narodowy

Gorce tworzą ciekawą i malowniczą grupę górską położoną w Beskidach Zachodnich. W centralnej części masywu, i w kilku okolicznych enklawach w 1981 założono, (a w 1988 nieco powiększono) Gorczański Park Narodowy. Na obszarze 7019 ha chronione są w nim pozostałości…