Rok: 2012

Zasolenie wód w Polsce

Tekst: Przemysław Miller (wpis archiwalny z 2007r.) Zasolenie rzek, szczególnie Odry i Wisły oraz niektórych ich dopływów stanowi bardzo istotny, charakterystyczny element zanieczyszczenia środowiska wodnego w Polsce. Skutecznie ogranicza lub wręcz uniemożliwia wykorzystanie gospodarcze zasobów wodnych w niektórych rejonach kraju, powodując…

Druga sława Sobiboru

Antoni Marek Wasilewski (wpis archiwalny z 2007r.) Pierwsza sława to sława tragiczna, okrywająca wieczną hańbą oprawców, którzy ten region wybrali jako „najdyskretniejsze” miejsce do ludobójstwa dla ekspresowej zagłady Żydów. Przyszła po niej druga sława, tym razem pozytywna i zobowiązująca Polskę…

Trzęsienie ziemi w Polsce północnej

Krótka lekcja sejsmologii Dla łatwiejszego zrozumienia zjawiska trzęsienia ziemi na północy Polski rozpoczynamy od wyjaśnienia kilku najczęściej używanych sejsmologicznych terminów.