Rolnictwo

Wielkoprzemysłowy tucz trzody

Iwona Erenc (wpis archiwalny z 2004r.) 21 lipca 2003 roku w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Kon­ferencja poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska w as­pekcie zagrożeń ze strony przemysłowych ferm trzody chlewnej na świecie i w Polsce.W spotkaniu udział wzięli profesorowie Aka­de­mii Rolniczej…