Bocian czarny na polowaniu
Zwierzęta

Bocian czarny

Polsce jest bardzo rzadkim ptakiem lęgowym, nieco liczniej występuje na wschód od Wisły, zwłaszcza w północno-wschodnich rejonach Polski. W przeciwieństwie do swego białego kuzyna, bocian czarny jest ptakiem bardzo ostrożnym. Stroni od ludzi zakładając gniazda w rozległych drzewostanach w pobliżu jezior i rzek.

Wygląd bociana czarnego

Rzeka źródłem pożywienia

Menu ma znacznie uboższe niż jego biały kuzyn i składają się nań głównie ryby małej i średniej wielkości. W okresie wychowu piskląt, kiedy występują kilkudniowe opady, skutkiem czego rzeki wzbierają, zdobycie pożywienia przez rodziców dla młodych jest bardzo trudne. Zdarza się, że w tym okresie najsłabsze osobniki giną, być może jest to jedna z przyczyn tak małej populacji tych ptaków. Ważna dla tego gatunku jest również czystość naszych rzek i jezior.

Gniazdo bociana czarnego

Jeśli jednak nic nie zakłóci wychowu młodych, a okres lęgowy okaże się wyjątkowo pomyślny młode, których w gnieździe jest 3 lub 4, po upływie 60 – 65 dni od wyklucia opuszczą gniazdo. Oczywiście opuszczenie gniazda nie gwarantuje przetrwania młodocianym osobnikom. Pod koniec lata młode ptaki wraz z dorosłym wyruszą na swoją pierwszą wędrówkę do Afryki. Podróż ta wyniesie w przybliżeniu 10 tys. km. Niestety, wiele ptaków, zwłaszcza młodych, bez doświadczenia, nigdy z tej wędrówki nie wróci, ale te, które wrócą, w przyszłości połączą się w pary, założą własne gniazda i wyprowadzą kolejne pokolenia.

Bocian czarny w Polsce

Te wspaniałe ptaki w krajach Europy Zachodniej stały się niemal reliktem. Zostały tam wpisane do czerwonej księgi jako gatunek skrajnie zagrożony wyginięciem. W naszym kraju bocian czarny również uważany jest za gatunek bardzo rzadki. Można go jednak spotkać na wolności znacznie częściej niż gdzie indziej. Polska to przecież bociani kraj. Oczywiście bocianów czarnych nie jest wiele, a ich liczba wyraża się w setkach, a nie w tysiącach. Pomimo tego w stosunku do innych krajów mamy ich i tak dużo, z czego powinniśmy być naprawdę dumni.

Nagrania z kamerki, a gdzie obejrzeć online?

Ze względu na małą populację tego gatunku dość ciężko uchwycić go na kamerze, a co więcej zobaczyć online. W Polsce na nasze szczęście funkcjonuje wiele instytucji, które obserwują to zwierzę. Nagrania z kamerki online możemy obejrzeć na stronie http://www.lodz.lasy.gov.pl/bocianyczarne.

Poniżej kilka nagrań z kamerek niezależnych obserwatorów.


Fot. HE1958

Michał to doświadczony ornitolog i miłośnik polskiej przyrody. Jego pasje obejmują rowerowe wyprawy i zwiedzanie parków narodowych. Jego teksty są bogate w fachową wiedzę i osobiste doświadczenia, służąc jako zachęta do odkrywania i ochrony rodzimej natury. 🐦🚴‍♂️🏞