Zwierzęta

Krab wełnistoręki

W wodach słonawych Bałtyku oraz w rzekach do niego wpływających występuje krab wełnistoręki (wełnistoszczypcy) – Eriocheir sinensis Milne-Edw. Po raz pierwszy został on odnotowany w wodach Polski w latach dwudziestych XX wieku. Ojczyzną kraba wełnistorękiego są wody Wschodniej Azji, skąd…

Osłonki na drzewka – prosty sposób na ochronę przyrody

Drzewa to płuca ziemi, dlatego sadzenie nowych lasów to jedno z priorytetowych działań podejmowanych przez ekologów. Na tym jednak rola człowieka się nie kończy – młode drzewka wymagają ochrony. Zagrożenia czyhające na młode drzewka Sadzenie szkółek leśnych w zamian za…

Kret

To nie kret niszczy nam ogrody! Winowajcą jest karczownik! Sypie podobne kopce i podgryza rośliny. Kret nam sprzyja – zjada owady i inne szkodniki. Spada na niego odpowiedzialność za zniszczone uprawy na polu i w ogrodzie. Trudno zatem jest podjąć…

Rosa canina L – jej walory dekoracyjne, zdrowotne i szkółkarskie

Rodzaj róża to krzewy o różnej wysokości o różnym pokroju zaliczane do roślin różowatych Rosaceae. Obejmuje około 200 gatunków krzewów na półkuli północnej w Europie, północnej Afryce, zachodniej Azji oraz bardzo wiele mieszańców i odmian powstałych w uprawie, charakteryzujących się…

Czebaczek amurski

Liczba gatunków ryb zamieszkujących wody śródlądowe Polski wbrew pozorom nie jest stała, ale ulega ciągłym zmianom. Cześć gatunków ginie, nie mogąc przystosować się do zmieniających się warunków środowiska, takich jak: zanieczyszczenie wód, regulacje koryt rzecznych lub ograniczenie miejsc tarliskowych. Do…

Kuna domowa

Kuna domowa (Martes foina) – zwana inaczej „kamionka”, jest drapieżnikiem z rodziny łasicowatych. Mają smukłe tułowia oraz krótkie łapy. W przeciwieństwie do kun leśnych, kuny domowe przystosowały się do współistnienia z ludźmi w wylesionym, zurbanizowanym środowisku. Tyczy się to nie…

Zając szarak

Sytuacja zająca szaraka w Polsce i Europie jest dziś na tyle zła, że coraz częściej mówi się o rychłej zagładzie gatunkowej tych zwierząt. Jak jest naprawdę? Nasz zając szarak (Lepus europaeus) wywodzi się z azjatyckich, rozległych obszarów stepów i lasostepów….

Jak zimują motyle?

Motyle tropikalnego lasu deszczowego, gdzie nie ma wyraźnie wyodrębnionych sezonów, mogą pojawiać się w kolejnych generacjach bez żadnych przerw. Wysoka temperatura i wilgotność, duże ilości szybko rosnących roślin żywicielskich stanowią idealne środowisko życia. Z tych też powodów są to najbogatsze,…

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata (Vipera berus) – jest gatunkiem jadowitego węża z rodziny żmijowatych. Dnia 6 czerwca 204 roku weszło rozporządzenie Ministra środowiska, które wpisuje żmiję na listę chronionych gatunków. Oznacza to, że zabijcie gatunku z takiej listy może wiązać się z…

Bolerioza

W Polsce najwięcej przypadków zachorowań notuje się na Podlasiu, aczkolwiek badania wśród robotników leśnych woj. warmińsko-mazurskiego przeprowadzone w 2000 roku pozwoliły stwierdzić chorobę w różnych stadiach rozwoju aż u 80 proc. badanych. Borelioca – co to jest? Krętkowica kleszczowa, zwana…