Miejsca

Wyprawa po storczyka bladego

Wyprawiłem się na Górę Tuł ( 621 m n.p.m.) w Beskidzie Śląskim nieopodal uzdrowiska Ustroń. W publikacjach o tematyce przyrodniczej natknąłem się na artykuł o występowaniu tam kilkudziesięciu gatunków storczyków. Obiektem moich poszukiwań był wcześnie kwitnący storczyk blady. Ponieważ kwitnie…

Wydmy śródlądowe

Niekoniecznie trzeba wyjeżdżać nad morze, aby zobaczyć wydmy. Znajdziemy je także na niżu Polski. I chociaż wydmy te w większości pokryte są płaszczem lasu, to tu i ówdzie zdarzają się jeszcze fragmenty z ławicami piasku. Takie odkryte miejsca, skąpo porośnięte…

Pieniński Pas Skałkowy

Historia pienińskiego pasa skałkowego zaczęła się około 245 milionów lat temu, gdy na obszarze dzisiejszych Karpat szumiało jeszcze morze. Wówczas to gromadzące się na jego dnie osady dały początek formacji wapiennych skałek, ciągnących się łukiem od okolic Wiednia aż po…

Jezioro „Torfy”

Zaledwie 2 km od Otwocka i 30 km od centrum Warszawy, w samym sercu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego znajduje się chronione od 1977r. jezioro „Torfy”. Lustro wody zajmuje 7 ha, zaś w skład rezerwatu włączono jeszcze 14 ha otaczającego je lasu….

Podgórzańskie wodospady

„Wodogrzmoty Mickiewicza” czy Wielka Siklawa w Tatrach to znane większości turystów, pokaźnych rozmiarów wodospady. Tak dużych wodospadów jest w Polsce niewiele, nie znaczy to jednak, że w ogóle jest ich mało. Na przykład w zalesionych dolinkach Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego jest…

Działy Grabowieckie

To pewnie w Bieszczadach – stwierdziło kilku zagadniętych, o to lublinian. Inni od razu przyznali się, że nie wiedzą. Odpowiedzi na to pytanie nie zna wielu mieszkańców Lubelszczyzny. Tymczasem Działy Grabowieckie to najwyższa część Wyżyny Lubelskiej. Wysokość wzniesień waha się…

Dzika rzeka – Wisła

Jakość wody w Wiśle (długość 1047 km; powierzchnia zlewni 198 tys. km2) w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia poprawiła się radykalnie. Stało się tak bo upadło wiele fabryk, kopalń, hut, zakładów przemysłowych (w tym tamże chemicznych) szczególnie uciążliwych dla środowiska naturalnego,…

W babiogórskich ostępach

Babia góra jest najwyższym wzniesieniem w Beskidach, a zarazem drugim poza tatrzańskim wywyższeniem osiągającym wysokość 1725m n.p.m. Wspaniale zachowane kompleksy leśne oraz unikatowa szata roślinna sprawiły, że w 1955 roku utworzono w tej części Beskidów Park Narodowy. Niewiele później, bo…

Potok Służewski

O potoku Służewskim mówi się często w okresach letnich burz. Pełno wtedy wieści o jego wylewach i zniszczeniach jakie czyni. Powracają one na łamy publikatorów jak bumerang, który nigdy – jak dotychczas – nie daje pożądanych skutków. Rzeczka ta, nazywana…

Gospodarka leśna na Warmii i Mazurach

Konstanty Ildefons Gałczyński w swoich „Kronikach Olsztyńskich” pisał „Starym borom nowe damy imię, nowe ptaki znajdziemy i wody, posłuchajmy, jak bije olbrzymie, zielone serce przyrody.(…)” Lasy 19 proc. są, obok licznych wód jezior rzek i rzeczek, jednym z najbardziej charakterystycznych…